758_TB Về mời tham dự Hội nghị chuyên đề về “Đoàn Thanh niên đề xuất các giải pháp, cách làm hay trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện”        757_TB Về việc tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9 – Năm 2017
       756_TB Về việc mời đoàn viên, đội viên, học sinh tham gia Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề” lần 5 - năm 2017, chủ đề: “Rèn luyện tốt – Thành công cao”
       51_HD Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện trong quý II năm 2017
       Lịch tuần làm việc 16/2017 của cơ quan Huyện đoàn        755_TB về đóng đoàn phí 6 tháng đầu năm 2017 (năm học 2016 – 2017)        754_TB mời lực lượng tham gia Lễ khởi công Xây dựng mới cầu Bà Tiễn, ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh
       11_Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh năm 2017        752_TB về huy động lực lượng hỗ trợ cho công tác phục vụ tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh Huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022        231_KH Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh năm 2017
Thăm và tặng quà Thanh niên dân tộc tiêu biểu huyện Bình Chánh năm 2017
Ngày 19/5/2017, Thường trực Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Chánh đã cùng với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam 3 xã: An Phú Tây, Bình Hưng và Vĩnh Lộc A thành lập đoàn đi thăm và tặng quà cho 3 thanh niên dân tộc tiêu biểu trên địa bàn xã.

Vĩnh Lộc A: Khép lại Tháng Thanh niên với các hoạt động sôi nổi
Tân Nhựt: Bữa ăn ngon cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn
Vĩnh Lộc B: Tổ chức Chương trình Bếp ăn yêu thương
758_TB Về mời tham dự Hội nghị chuyên đề về “Đoàn Thanh niên đề xuất các giải pháp, cách làm hay trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện”
757_TB Về việc tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 9 – Năm 2017
756_TB Về việc mời đoàn viên, đội viên, học sinh tham gia Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề” lần 5 - năm 2017, chủ đề: “Rèn luyện tốt – Thành công cao”
51_HD Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện trong quý II năm 2017
10_TB Đề nghị các cơ sở Hội xã, thị trấn tổ chức Trại Rèn luyện Bậc cơ bản
cho Hội viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm
năm 2017
Lịch tuần làm việc 16/2017 của cơ quan Huyện đoàn
755_TB về đóng đoàn phí 6 tháng đầu năm 2017 (năm học 2016 – 2017)
754_TB mời lực lượng tham gia Lễ khởi công Xây dựng mới cầu Bà Tiễn, ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh
752_TB về huy động lực lượng hỗ trợ cho công tác phục vụ tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh Huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022
231_KH Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh năm 2017
230_KH Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
01_Chương trình năm Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017
229_KH Tổ chức các hoạt động và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm 2017
228_KH Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017
227_KH Đoàn Thanh niên đấu tranh tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2017
226_KH Tuổi trẻ Bình Chánh tham gia xây dựng văn minh đô thị năm 2017
225_KH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2017 Chủ đề: “Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi” với tinh thần Tính mạng con người là trên hết”
224_KH Tổ chức Ngày hội “Khi tôi 18” và Lễ tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tích cực”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2016 – 2017
50_HD Tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường năm 2017
223_KH Đoàn tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Huyện năm 2017
08_ Về việc mời hội viên, thanh niên tham gia Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam và tuyên dương gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2017
Lịch làm việc tuần 15/2017 của cơ quan Huyện đoàn
750_TB mời lực lượng tham gia Lễ khai mạc Hội thao quốc phòng huyện Bình Chánh năm 2017
749_TB tổ chức thực hiện hoạt động Đội hình thanh niên tình nguyện "Phản ứng nhanh" năm 2017 trên địa bàn Huyện
49_HD thực hiện công tác đánh giá chất lượng đoàn viên, chi đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng
748_TB tham gia tập huấn công tác Đoàn, Hội ngoài nhà nước năm 2017
222_KH Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
221_KH thực hiện công tác cán bộ Đoàn - Hội - Đội năm 2017
220_KH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
09_ TB Về việc mời hội viên, thanh niên tham gia Hội thao “Năng động người khuyết tật” lần thứ 4 – năm 2017 Hướng đến Ngày toàn dân chăm sóc và bảo vệ người khuyết tật Việt Nam (ngày 18/4)
747_TB Về việc bình chọn, xét tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” năm 2017
Lịch tuần làm việc 14/2017 của cơ quan Huyện đoàn
07_ TB V/v thay đổi thời gian tổ chức tập huấn cán bộ Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Chánh năm 2017
06_TB V/v đăng ký các lớp nghề không thu học phí (Niên khóa 2017-2018) Trường Nghiệp vụ Nhà hàng Thành phố
02_KH Chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn tiến tới sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Chánh Lần V, nhiệm kỳ 2014 - 2019 (Kèm Hướng dẫn)
746_ TB kết quả xét khen thưởng "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" giai đoạn 2014 - 2017
745_TB về việc thực hiện khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2017
Lịch làm việc tuần 13/2017 của cơ quan Huyện đoàn
Lịch tuần làm việc 12/2017 của cơ quan Huyện đoàn
743_TB về tham gia Hội thi "Tìm hiểu Bộ Luật Dân sự năm 2015" trên địa bàn huyện Bình Chánh
219_KH Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
48_HD Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
05_TB Về việc đăng ký tham gia Tập huấn nghiệp vụ, kiến thức nghề nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm, năm 2017
218_KH tổ chức Liên hoan Sáng tạo trẻ huyện Bình Chánh năm 2017
217_KH tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ lần thứ 13 năm 2017 chủ đề "Sức trẻ Bình Chánh chung tay xây dựng nông thôn mới"
Lịch làm việc tuần 11/2017 của cơ quan Huyện đoàn
04_Về việc đăng ký Chương trình hỗ trợ các điều kiện phát triển kinh tế gia đình cho thanh niên trong diện hộ nghèo trên địa bàn Huyện năm 2017
47_HD tổ chức Diễn đàn “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng” năm 2017
01_Tổ chức tập huấn cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bình Chánh năm 2017
742_TB về huy động lực lượng tiếp tục tham gia cải thiện môi trường cảnh quang Tuyến Rạch Cầu Suối, xã Vĩnh Lộc B ngày 12 tháng 3 năm 2017
46_HD tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 - 4 năm 2017 Chủ đề "Sức sống chi đoàn"
216_KH về tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
741_TB về bình chọn, giới thiệu, công nhận gương điển hình "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2017 và giới thiệu gương điển hình "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" giai đoạn 2014 - 2017
Dự thảo Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2017
740_TB về làm việc về Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 các cơ sở Đoàn
Lịch làm việc tuần 10/2017 của cơ quan Huyện đoàn
739_TB về việc mời lực lượng tham dự Chương trình “Tiếp sức người lao động và Ngày hội tuyển dụng việc làm” – Năm 2017
03_TB v/v Mời hội viên, thanh niên tham gia cuộc thi “Chụp ảnh nhanh” và “Ảnh đẹp Áo dài online” năm 2017
738_TB bổ sung môt số nội dung của Thông báo 767-TB/ĐTN-BMT ngày 28/02/2017 về huy động lực lượng tiếp tục tham gia cải thiện môi trường cảnh quang tuyến Rạch Cầu Suối, xã Vĩnh Lộc B
Lịch làm việc tuần 09/2017 của cơ quan Huyện đoàn
736_TB về việc thay đổi khung giờ phát sóng của chương trình Truyền hình Thanh niên và chương trình phát thanh thanh niên "Sức trẻ Thanh niên Thành phố Anh hùng"
735_TB cung cấp số điện thoại, địa chỉ
236_TM Họp triển khai Kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2017
215_KH tổ chức Tháng Thanh niên năm 2017 chủ đề: “Tuổi trẻ chung sức xây dựng huyện Bình Chánh Nông thôn mới, Đô thị văn minh”
Lịch làm việc tuần 08/2017 của cơ quan Huyện đoàn
734_TB tổ chức và huy động lực lượng tham gia Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2017 và “Ngày Chủ nhật xanh” lần thứ 120
45_HD công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện trong tháng 02 và tháng 3 năm 2017
Kịch bản chi tiết chương trình Hội nghị đại biểu khu vực trường học
733_TB về phân chia cụm - khối thi đua, phân công cơ sở Đoàn phối hợp - hỗ trợ hoạt động Đoàn các xã - thị trấn và các ban phụ trách cơ sở năm 2017
Lịch tuần 07/2017
Biểu mẫu Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lịch làm việc tuần 04/2017 của cơ quan Huyện đoàn
Lịch tuần 03
01_TB Về việc mời hội viên, thanh niên tham gia Ngày hội “Xuân yêu thương” cấp Thành lần IV - năm 2017
729_TB thay đổi nội dung Hội thi gói bánh tét, tạo cây mai - cây đào nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Đinh Dậu năm 2017
728_TB về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh năm 2016
Lịch tuần 02
212_KH tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2016
726_Về tham gia Cuộc thi “Tri ân người thầy” dành cho giáo viên, giảng viên, cán bộ, học sinh, sinh viên đang công tác, học tập trong các cơ sở giáo dục
725_TB xét chọn giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2017
Tổ chức kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tổng kết hoạt động Nhà Thiếu nhi năm 2016
Lịch tuần 01
723_TB về tổ chức lớp Đối tượng Đoàn cho thanh niên đợt 1 năm 2017
Mẫu báo cáo thành tích giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017
722_TB Về phân công tổ công tác chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI Nhiệm kỳ 2017-2022
KHẨN_Thư mời Hội nghị triển khai Hướng dẫn tổ chức Địa hội Đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lịch tuần 52
211_Tổ chức Hội thi gói bánh tét, tạo cây mai - cây đào nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Đinh Dậu năm 2017
210_ KH Triển khai các hoạt động Chiến dịch “Xuân tình nguyện” trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2017
LỊCH TUẦN 51
720_Huy động lực lượng tham dự Họp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu trên địa bàn huyện Bình Chánh nhân kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016), 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2016) và 27 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2016)
719_TB Các nội dung thông tin vào triển khai cơ sở trong tháng 12 năm 2016
43_HD Công tác tổ chức đại hội, hội nghị Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022
44_HD Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2016)
Mẫu báo cáo tình hình tổ chức Đại hội chi đoàn trực thuộc
718_ TB Về bình chọn và tuyên dương chi đoàn vững mạnh tiêu biểu gắn với việc xây dựng chi đoàn mạnh theo tiêu chí “3 nắm – 3 biết – 3 làm” Năm 2016
Danh sách Thành viên tham gia Trại du khảo và Lễ kết nạp thành viên Ban Huấn luyện Kỹ năng huyện Bình Chánh - Năm 2016
23_TB Tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vốn năm 2016
22_TB Những lưu ý đối với Thành viên tham gia Trại Du khảo và Lễ kết nạp Thành viên Ban Huấn luyện Kỹ năng huyện Bình Chánh năm 2016
207_KH Tổ chức Ngày hội “An toàn giao thông” năm 2016
714_Kết quả đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực xã, thị trấn năm 2016
203_KH Chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI Nhiệm kỳ 2017-2022
21_TB V/v đăng ký nhu cầu sử dụng vốn của thanh niên trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2017
715_Kết quả đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực hành chính sự nghiệp, công nhân lao động, lực lượng vũ trang năm 2016
204_ KH tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán – Xuân Đinh Dậu năm 2017
205_ KH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
713_V/v mời lực lượng tham dự Lễ phát động và ra quân hưởng ứng "Tháng hành động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2016”
710_Về việc xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tíchcực TP. Hồ Chí Minh” năm học 2016 – 2017
07_Về tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ năng cho Cán bộ Đoàn - Đội, phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2016
20_TB Về việc thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội quốc tế những người tình nguyện lần 4 – Năm 2016
Lịch tuần 48
19_TB Về việc mời gọi lực lượng tham gia hưởng ứng Ngày hội quốc tế những người tình nguyện lần 4 – Năm 2016
708_Tham gia hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi thành phố lần V – Năm 2016 Chủ đề “Em yêu Tổ Quốc Việt Nam”
10_KH Tổ chức Trại Du khảo và Lễ kết nạp thành viên Ban Huấn luyện Kỹ năng huyện Bình Chánh
18_TB Về kết quả đánh giá, xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016
709_ Về thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016
696_TB Về việc hưởng ứng cuộc thi kể chuyện bằng hình ảnh “Con gái thật tuyệt”
năm 2016
03_V/v triển khai tổ chức cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 – 2017
02_CHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỊCH Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017
01_Cv V/v tham gia cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc, lần III năm học 2016 – 2017
01_CT Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 – 2017 Chủ đề “Thiếu nhi thành phố học tập tốt, rèn luyện chăm”
09_ Triển khai hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi thành phố lần V – Năm 2016 Chủ đề “Em yêu Tổ Quốc Việt Nam”
06_ Về việc tham gia lớp tập huấn Ban Chỉ huy liên đội toàn thành năm học 2016 – 2017
01_KH Chỉ đạo đại hội (hội nghị) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại các liên đội, chi đội Nhiệm kỳ 2016 – 2017
705_TB vận động kinh phí tham gia hoạt động về nguồn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước Xuân Đinh Dậu - 2017
706_Về việc triển khai đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng Bí thư chi đoàn giáo viên các Trường Mần non, Mẫu giáo, Tiểu học và Trung học cơ sở năm học 2016- 2017
Lịch tuần 47
707_triển khai đăng ký tham gia lớp tập huấn kỹ năng sinh hoạt tập thể năm 2016
703_TB Các nội dung thông tin vào triển khai cơ sở trong tháng 11 năm 2016
702_ TB Về đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung
Lịch tuần 46
701_TB về kết quả bình chọn và tổ chức Lễ tuyên dương “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu” huyện Bình Chánh năm 2016
699_TB Về việc tham gia Cuộc vận động bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 góp phần xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố
Lịch tuần 45
195_Thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2016 - 2020
42_HD Tổ chức “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2016
Lịch làm việc tuần 44 của cơ quan Huyện đoàn
KHẨN_695_TB Về tổ chức ra quân Ngày Chủ nhật xanh thực hiện tổng vệ sinh phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Bình Chánh
694_TB Về thời gian, địa điểm tổ chức Hành trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2016
693_TB V/v mời đoàn viên, thanh niên Thành phố tham gia Cuộc thi viết “Người bạn của thanh niên”
692_TB vận động đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung bị ảnh hưởng mưa, lũ năm 2016
691_TB về chăm sóc cây trồng Đề án 500.000 cây xanh ven sông kênh rạch năm 2016
Lịch làm việc tuần 43 của cơ quan Huyện đoàn
943_CV đăng ký tham gia Hội thi “Giáo viên mầm non trẻ giỏi” - năm 2016
202_KH Tổ chức Hành trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2016
Lịch làm việc tuần 42 của cơ quan Huyện đoàn
688_TB về việc triển khai đăng ký tham gia Hội thi Giáo viên mầm non trẻ giỏi năm 2016
Lịch thi đấu và sổ đăng ký giải bóng đá Nam - nữ chào mừng 34 năm Ngày Truyến thống Thanh niên công nhân
Lịch làm việc tuần 41 của cơ quan Huyện đoàn
10_Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2016 - 2017
201_KH Tổ chức đợt hoạt động Chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 - 15/10/2016)
686_TB Về đóng đoàn phí năm 2016
Lịch làm việc tuần 40 của Huyện đoàn
263_KHPH tổ chức Giải bóng đá mini Nữ chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982 – 15/10/2016)
264_KHPH Tổ chức Giải bóng đá mini Nam chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982 – 15/10/2016)
685_TB Về việc xét trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Thành phố năm 2016
Mẫu Đơn đề nghị kiêm dự án - Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp
39_HD Về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực xã, thị trấn năm 2016
196_KH Về kiểm tra công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh năm 2016
684_TB V/v tuyển tình nguyện viên cho chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản lần thứ 43 - năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh (SSEAYP 2016)
683_TB Các nội dung thông tin và triển khai cơ sở trong tháng 9 năm 2016
09-KH Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2016)
08-KH Hội thi Nghi thức Hội – Múa hát tập thể - Đồng diễn cờ semaphore – Đồng diễn Múa dân vũ chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 –15/10/2016)
04-HD Các nội dung trong Liên hoan các câu lạc bộ - đội – nhóm huyện Bình Chánh năm 2016
198_KH Tuổi trẻ Bình Chánh tham gia thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020
197_KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2016)
Lịch làm việc tuần 39 của cơ quan Huyện đoàn
16-TB Mời gọi thanh niên tham gia hội thi quản trò giỏi “Tôi và đồng đội” Lần 4 – Năm 2016
936_CV V/v rà soát, báo cáo mô hình, giải pháp và báo cáo số liệu hoạt động Đoàn và phong tràothanh thiếu nhi năm 2016
195_KH Thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên
và hoạt động của chi đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư
giai đoạn 2016 - 2020
680_TB Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 - 10 năm 2016 Chủ đề: Chung sức trẻ xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình
Lịch làm việc tuần 38 của cơ quan Huyện đoàn
194_KH Chỉ đạo đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu vực trường học năm học 2016 – 2017, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Lịch làm việc tuần 37 của cơ quan Huyện đoàn
678_TB về tham gia lớp bồi dưỡng Bí thư chi đoàn giáo viên khu vực trung học phổ thông,Trung tâm Giáo dục Thường xuyên năm học 2016 - 2017
677_TB V/v huy động lực lượng tham gia Lễ tuyên dương và trao Giải thưởng
“Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần 6 – năm 2016
676_TB Về tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2016 Chủ đề “Vui trung thu cùng trẻ em ngoại thành”
675_ TB Về kiểm tra công tác Hội vụ, hoạt động nhận uỷ thác cho vay,
công tác giới thiệu việc làm, đào tạo nghề năm 2016
674_TB Mời lực lượng tham gia Lễ Mít tinh và khai mạc Hội thao kỹ thuật chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, 15 năm “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” và 10 năm thành lập Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh
673_TB Về tham gia cuộc thi tiếng Anh “Công dân trẻ ASEAN – Bạn là ai?”
ASEAN CITIZENS 2016
Lịch làm việc tuần 36 của cơ quan Huyện đoàn
Điều lệ Hội LHTN Việt Nam
13_TB Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi tay nghề thanh niên “Cây kéo vàng” năm 2016
918-CV V/v rà soát đề xuất xét học bổng “Tiếp sức đến trường” năm học 2016 – 2017 dành cho tân sinh viên khu vực miền Đông Nam bộ
671_TB về phân công Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, cán bộ Huyện đoàn dự Lễ khai giảng năm học 2016 - 2017
Lịch làm việc tuần 35 của cơ quan Huyện đoàn
670_TB Các nội dung thông tin vào triển khai cơ sở trong tháng 8 năm 2016
669_TB về tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức
hoạt động hè và các chiến dịch tình nguyện hè năm 2016
668_TB Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đoàn viên thanh niên
Chuyên đề “Đoàn viên học sinh với thực trạng sống ảo trên mạng xã hội”
Lịch làm việc tuần 34 của cơ quan Huyện đoàn
667_TB Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đoàn viên thanh niên Chuyên đề "Quan điểm của Đảng và Nhà nước trước tình hình tranh chấp biển Đông hiện nay"
Lịch làm việc tuần 33 của cơ quan Huyện đoàn
665_TB Về tổ chức Ngày hội “Chiến sĩ Mùa hè xanh vì đàn em thân yêu” năm 2016
Lịch làm việc tuần 32 của cơ quan Huyện đoàn
663_TB mời lực lượng tham dự Chương trình đi bộ đồng hành
“Tiếp sức đến trường” năm 2016
662_TB về tham gia cuộc thi ảnh "Khoảnh khắc tình nguyện" năm 2016
Lịch tuần 31 của cơ quan Huyện đoàn
TB 637-TB/ĐTN-BMT Tổ chức ngày cao điểm Chiến sĩ tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
658_TB về thực hiện công tác khen thưởng các chiến dịch tình nguyện hè năm 2016
24_TB kết quả công tác Đội năm học 2015 - 2016
654_TB về huy động lực lượng tham gia Lễ viếng và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016)
Lịch làm việc tuần 29 của cơ quan Huyện đoàn
Lịch làm việc tuần 26/2016 của cơ quan Huyện đoàn
Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh và Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện Hành quân xanh chung tay xây dựng Thành phố xanh – sạch – đẹp”
640_TB tổ chức các khóa huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội
trong CD Hành quân xanh năm 2016
Lịch làm việc tuần 25 của cơ quan Huyện đoàn
Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu Bình Chánh tổ chức Hội nghị phụ huynh năm 2016
635_TB về tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2016
Đoàn xã An Phú Tây tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “4 xây – 3 chống” giai đoạn 2011 – 2015 và sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên giai đoạn 2013 - 2015.
Lịch làm việc tuần 24 của cơ quan Huyện đoàn
634_TB về kết quả xét khen thưởng tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
184_KH tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2016
183_KH tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ năm 2016
633_TB TB Về thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “4 xây – 3 chống” giai đoạn 2011 – 2015 và Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên
632_TB Về việc tổ chức Chương trình tập huấn kỹ năng thực hành xã hội trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 11 – năm 2016
631_TB Về tổ chức sân chơi “Khoa học vui” trong Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 11 – năm 2016
629_TB Thông báo về việc luân chuyển, tiếp nhận và điều chỉnh phân công nhiệm vụ cán bộ cơ quan chuyên trách Huyện đoàn
Ban Chỉ đạo sinh hoạt Hè xã Tân Nhựt tổ chức Lễ khai mạc Hè 2016
Sao Bắc Đẩu Bình Chánh với Tết Đoan Ngọ và hướng về kỳ Trại Huấn luyện thân thương
Lịch làm việc tuần 23 của cơ quan Huyện đoàn
10_CV V/v tham gia tập huấn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, thị trấn năm 2016
Lịch làm việc tuần 22/2016 của cơ quan Huyện đoàn
305_BC kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015
626_TB lịch kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016
624_TB về hướng dẫn khai thác bộ phim tư liệu “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời”
623_TB Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “4 xây – 3 chống” giai đoạn 2011 – 2015 và Sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên
622_TB về tham gia Ngày hội việc làm thanh niên In7
Lịch làm việc tuần 21 của cơ quan Huyện đoàn
182_KH tổ chức sinh hoạt Đoàn nơi cư trú
619_TB tập huấn chuyên đề cho Bí thư Đoàn phường, xã, thị trấn năm 2016
180_KH KH Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011 - 2015
179_KH KH Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng,
tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2016
Lịch làm việc tuần 20 của cơ quan Huyện đoàn
617_TB kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016
824_Công văn V/v rà soát, báo cáo mô hình, giải pháp hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016
02_TM Giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên Quý II năm 2016
178_KH Tổ chức Tập huấn Phụ trách hè năm 2016
08_TB các nội dung chuẩn bị cho Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 23 – Năm 2016
07_TB về việc hỗ trợ các điều kiện phát triển kinh tế gia đình cho thanh niên trong diện hộ nghèo trên địa bàn Huyện năm 2016
177_KH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2016
Lịch làm việc tuần 19 của cơ quan Huyện đoàn
611_TB Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2015 – 2016
06_TB đề nghị các cơ sở Hội xã, thị trấn tổ chức Trại Rèn luyện Bậc cơ bản cho Hội viên, thanh niên đang sinh hoạt tại các chi hội, câu lạc bộ, đội, nhóm năm 2016
05_TB V/v phân công Thành viên Ban Huấn luyện Kỹ năng huyện Bình Chánh phụ trách các hoạt động kỹ năng tại cơ sở Hội giai đoạn 2016 – 2019
612_TB về tổ chức Ngày hội “Cử tri trẻ”
Lịch làm việc tuần 18 của cơ quan Huyện đoàn
176_KH Tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/05/1941 – 15/05/2016) và Ngày hội Đội viên “75 mùa hoa, Đội ta lớn lên cùng đất nước”
610_TB kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Bình Chánh năm học 2015 - 2016
607_TB Về việc tham gia Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
608-TB/ĐTN-BMT Về mời tham gia Lễ viếng và thắp nến tri ân
các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân
nhân kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016)
175_KH Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021
Lịch làm việc tuần 17/2016 của cơ quan Huyện đoàn
606_TB về huy động lực lượng tham gia họp mặt kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016) của Ban Liên lạc truyền thống 30/4 huyện Bình Chánh – quận Bình Tân
KHẨN_605_TB Về huy động lực lượng tham gia Lễ kỷ niệm 41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2016), 130 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 – 01/5/2016) và kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2016)
KHẨN_604_TB Về huy động lực lượng tham gia Lễ Mít tinh hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và Ngày môi trường thế giới năm 2016
TM họp góp ý Kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2016
174_KH tổ chức thực hiện công trình Thanh niên năm 2016 “Xây dựng Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh” giai đoạn 1
173_KH tổ chức Phiên chợ Thanh niên công nhân năm 2016
172_KH triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên địa bàn huyện Bình Chánh giai đoạn 2016 – 2020
171_KH triển khai tổ chức dạy bơi, học bơi cho thiếu nhi năm 2016
Đề thi tuần 3 - Khối Tiểu học với chủ đề "Vinh danh anh hùng nhỏ tuổi"
Hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi năm 2016
Chủ đề: “Tự hào trang sử Đội – Vững bước tiến lên Đoàn”
27_TB về kết quả tuần 02 - khối tiểu học Cuộc thi trực tuyến dành cho thiếu nhi năm 2016
26_TB về kết quả tuần 01 - khối THCS Cuộc thi trực tuyến dành cho thiếu nhi năm 2016
170_KH tổ chức thực hiện các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường của thanh niên năm 2016
Lịch làm việc tuần 16 của cơ quan Huyện đoàn
25_TB về kết quả tuần 01 - khối tiểu học Cuộc thi trực tuyến dành cho thiếu nhi năm 2016
Lịch làm việc tuần 15 của cơ quan Huyện đoàn
169_KH Tuổi trẻ Bình Chánh tham gia xây dựng văn minh đô thị năm 2016
168_KH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2016
167_KH Đoàn Thanh niên đấu tranh tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội năm 2016
587_TB về huy động lực lượng tham gia Lễ ra quân Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc Sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng Dân số năm 2016
166_KH thực hiện công tác cán bộ Đoàn – Hội – Đội năm 2016
165_KH thực hiện Cuộc vận động Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh năm 2016
164_KH triển khai thực hiện Cuộc vận động Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên huyện Bình Chánh năm 2016
586_TB về kết quả xét chọn tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” và “Học sinh 3 rèn luyện” huyện Bình Chánh năm học 2015 - 2016
584_TB về tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2016
585-TB/ĐTN-BCNLĐ TB về việc đăng ký tập huấn công tác Đoàn, Hội ngoài khu vực nhà nước năm 2016
Lịch làm việc tuần thứ 14 của cơ quan Huyện đoàn
Chương trình chia sẽ yêu thương
Sơ đồ tổ chức cơ quan Huyện đoàn
Bảng Mose
Kỹ năng sinh hoạt Thanh thiếu niên
583_TB về mời đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia Ngày hội “Hướng nghiệp, dạy nghề” lần 4 năm 2016, chủ đề “Vững tay nghề - Sáng tương lai”
01_KH Tổ chức tập huấn cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bình Chánh năm 2016
162_KH thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựngĐảng, xây dựng chính quyền năm 2016
04_Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn năm 2016
582_TB về bình chọn, giới thiệu, công nhận gương điển hình "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2016
581_TB về việc đăng ký, công nhận công trình thanh niên và đề xuất công trình thanh niên tiêu biểu cấp Huyện năm 2016
580_TB về việc mời đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ khai mạc Hội thao Quốc phòng huyện Bình Chánh năm 2016
04_TB Chọn cử lực lượng tham gia tập huấn Trại “Phạm Ngọc Thạch” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
578_ TB về việc tham gia phần thi trực tuyến Hội thi Tin học trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lần XXV năm 2016
577_TB về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Tháng thanh niên năm 2016
Lịch tuần làm việc 13/2016 của cơ quan Huyện đoàn
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tuyển lao động
Đoàn xã Tân Kiên tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020
575_TB về thay đổi thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)
22_ TB Tham gia Chương trình “Thú bông tặng bạn” năm 2016 của Báo Khăn Quàng đỏ
21_ TB tham gia Hội thi Phụ trách Sao giỏi toàn thành năm học 2015 – 2016
07_KH Tổ chức Hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi năm 2016 chủ đề: “Tự hào trang sử Đội – Vững bước tiến lên Đoàn”
574_TB Về mời đoàn viên tham dự Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)
và Tuyên dương Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu lần 2 – năm 2016
572_TB Về kết quả và công diễn Liên hoan Sân khấu hóa Phút truyền thống chủ đề “Bản hùng ca tuổi trẻ”
Lịch làm việc tuần 11 của cơ quan Huyện đoàn
160_KH tổ chức Liên hoan Sáng tạo trẻ huyện Bình Chánh năm 2016
158_KH tổ chức diễn đàn gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện với đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2016 Chủ đề "Vững tin tiếp bước"
36_HD tổ chức Ngày đoàn viên trong năm 2016
Lịch tuần làm việc 10/2016 của cơ quan Huyện đoàn
192_TM họp giao ban triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và Tháng Thanh niên năm 2016
570_TB tổ chức và huy động lực lượng tham gia "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ 114
189_TM dự Lễ khai mạc Liên hoan Sân khấu hóa Phút truyền thống Chủ đề "Bản hùng ca tuổi trẻ"
Mời bạn tham gia cuộc thi “Đoàn trong trái tim tôi”
18_ TB về cuộc thi Chinh phục vũ môn năm 2016
17_ TB Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chi đội, lớp nhi đồng với chủ đề “Vững bước tiến lên Đoàn”
Đoàn xã Tân Quý Tây: Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn
02_TB V/v mời tham dự hội thi “Duyên dáng áo dài” năm 2016
Lịch làm việc tuần 09/2016 của cơ quan Huyện đoàn
188_TM giao ban xã - thị trấn, triển khai các nội dung trọng tâm Tháng Thanh niên năm 2016
Kết quả học 6 bài lý luận chính trị năm 2015
569_TB về việc thay đổi thời gian tổ chức Liên hoan Sân khấu hóa Phút truyền thống Chủ đề "Bản hùng ca tuổi trẻ"
568_TB về tham gia cuộc thi "Đoàn trong trái tim tôi"
155 -KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2015)
567_TB tổ chức và huy động lực lượng tham gia Ngày cùng hành động "Vì thành phố văn minh, phát triển" kết hợp với "Ngày Chủ nhật xanh" lần thứ 114 và khởi động Tháng Thanh niên năm 2016
154_KH tổ chức Tháng Thanh niên năm 2016 Chủ đề "Chung sức trẻ xây dựng huyện Bình Chánh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình"
153_KH tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác Tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2016
35_HD tổ chức bình chọn và tuyên dương "Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu" lần 2 năm 2016
Lịch làm việc tuần 08/2016 của cơ quan Huyện đoàn
16_TB về phân bổ CTMN cấp Huyện và Thành phố năm học 2015 - 2016
566_TB tham gia Chương trình “Tặng sách cho học sinh ngoại thành TP. Hồ Chí Minh” và Ngày hội “Khởi nguồn tri thức”
44_KHLT tổ chức Hội thi Tin học trẻ năm học 2015 - 2016
06_KH tổ chức Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016
Lịch làm việc tuần 07/2016 của cơ quan Huyện đoàn
152_KH tổ chức Liên hoan Sân khấu hóa Phút truyền thống chủ đề "Bản hùng ca tuổi trẻ"
01_TB về huy động lực lượng tham dự Hội trại "Tòng quân", Lễ giao nhận quân năm 2016
Lịch tuần làm việc 04/2016 của cơ quan Huyện đoàn
151_KH triển khai các hoạt động Chiến dịch “Xuân tình nguyện” trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2016
542_TB về việc triệu tập lực lượng tham gia Hội thi Phụ trách Đội giỏi – Olympic cánh én lần 10 năm 2016 Chủ đề “Phụ trách Đội vì đàn em thân yêu”
541_TB kết quả Hội thi Phụ trách Đội giỏi – Olympic cánh ém huyện Bình Chánh năm 2015
539_TB về việc tổ chức thực hiện hoạt động Đội hình thanh niên tình nguyện “Phản ứng nhanh” giai đoạn năm 2015 – 2015 trên địa bàn Huyện
183_TM họp triển khai Kế họach Hội trại tòng quân năm 2016 và góp ý Kế hoạch tổ chức liên hoan Sân khấu hóa Phút truyền thống chủ đề "Bản hùng ca tuổi trẻ"
Lịch làm việc tuần 03/2016 của cơ quan Huyện đoàn
Thông tin nhắc nhở về việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Huyện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Lịch làm việc tuần 02/2016 của cơ quan Huyện đoàn
536_TB về thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh năm 2015
531.1_TB về ý kiến kết luận của đồng chí Huỳnh Thị Kim Ân - Bí thư Huyện đoàn tại cuộc họp giao ban cơ sở Đoàn vào ngày 10 tháng 12 năm 2015
Lịch làm việc tuần 01/2016 của cơ quan Huyện đoàn
Chương trình trải nghiệm thực tế "Em là chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy & Chữa cháy"
150_KH tổ chức Hội thi "Nét đẹp học đường" năm học 2015 - 2016
Lịch làm việc tuần 52 của cơ quan Huyện đoàn
532_TB tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm "Tự hào và phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh" (26/3/1931 - 26/3/2016)
Lịch làm việc tuần 51 của cơ quan Huyện đoàn
531_TB Về việc tổ chức triển lãm hình ảnh “Tuổi trẻ Bình Chánh rèn luyện và trưởng thành” hưởng ứng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016)
530_TB về phân chia cụm - khối thi đua, phân công cơ sở Đoàn phối hợp - hỗ trợ hoạt động Đoàn các xã - thị trấn và các ban phụ trách cơ sở năm 2016
149_KH thực hiện Chương trình Hoài niệm tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2016)
148_KH tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2015
Lịch làm việc tuần 50 của cơ quan Huyện đoàn
42_KHLT giữa Huyện đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện tổ chức Hội thi Phụ trách Đội giỏi – “Olympic cánh én” huyện Bình Chánh năm 2015
528_TB vận động kinh phí tham gia chưong trình về thăm căn cứ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh thời kỳ kháng chiến cống Mỹ cứu nứoc và tặng quà cho cán bộ Đoàn, cựu thanh niên xung phong huyện Bình Chánh qua các thời kỳ có hoàn cảnh khó khăn Xuân Bính Thân-2016
Lịch làm việc tuần 49 của cơ quan Huyện đoàn
527_TB đăng ký công trình thanh niên, công trình trọng điểm năm 2016
177_TM triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015) và các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán - Xuân Bính Thân năm 2016
23_TB về kết quả đánh giá, xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015
147_KH tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán – Xuân Bính Thân năm 2016
22_TB thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên huyện Bình Chánh năm 2015
146_KH tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 26/3/2016)
526_TB về gửi danh sách đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ gia đình thanh niên cận nghèo năm 2016
Lịch làm việc tuần 48 của cơ quan Huyện đoàn
525_TB về việc thực hiện Tháng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS năm 2015
524_TB về việc xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tích cực TP. Hồ Chí Minh” năm học 2015 - 2016
04_KH tổ chức Hội thi Phụ trách Sao giỏi huyện Bình Chánh năm học 2015 - 2016
523_TB kết quả đánh, phân loại, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực hành chính sự nghiệp, công nhân lao động, lực lượng vũ trang năm 2015
522_TB kết quả đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực xã - thị trấn năm 2015
Lịch làm việc tuần 47 của cơ quan Huyện đoàn
521_TB về mời đoàn viên, thanh niên tham gia Hội trại truyền thống "Tiếng mõ Nam Lân" - Lần 2 Năm 2015
Lịch làm việc tuần 46 của cơ quan Huyện đoàn
520_TB về việc bình chọn, xét tặng kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" năm 2015
519_TB về thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015
Lịch làm việc tuần 45 của cơ quan Huyện đoàn
518_TB về kết quả bình chọn và tổ chức Lễ tuyên dương “Nhà Giáo trẻ tiêu biểu” huyện Bình Chánh năm 2015
516_TB về mời đoàn viên, thanh niên tham gia "Ngày hội pháp luật" năm 2015
20_TB v/v tham gia cuộc thi viết "Xây dựng nét đẹp văn hóa"
19_TB v/v tham gia cuộc thi Ý tưởng Sáng tạo trẻ TP. Hồ Chí Minh lần VII, năm 2015 chủ đề "Ý tưởng xanh"
704_CV Về việc rà soát các khu đất công trên địa bàn xã, thị trấn đề xuất Hội đồng Đội Thành phố khảo sát xây dựng Công trình Măng non cấp thành năm học 2015 - 2016
515_TB Về việc cung cấp địa chỉ, thông tin mã số điện kế gia đình, cơ quan của cán bộ Đoàn – Hội xã, thị trấn
Lịch làm việc tuần 44 của cơ quan Huyện đoàn
514_TB về việc triển khai cuộc thi "Thực hiện ước mơ" lần 4, năm học 2015 - 2016
513_TB về phát động đoàn viên, học sinh tham gia cuộc thi "Tự hào Việt Nam" của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
512_TB về việc tham gia lớp bồi dưỡng chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2015 – 2016
510_TB về việc tổ chức "Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2015
07_TB về tổ chức tập huấn nghiệp vụ kỹ năng cho phụ trách Đội, phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư năm 2015
Lịch làm việc tuần 43 của cơ quan Huyện đoàn
02_KH Tổ chức Lễ trao Quyết định chuẩn y kết quả Đại hội Liên đội tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Huyện nhiệm kỳ 2015 – 2016
509_TB tổ chức ra quân chăm sóc cây xanh trong Đề án 500.000 cây xanh
34_HD công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quý IV năm 2015
06_TB Triển khai tham gia Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ II
05_TB Về việc tổ chức đợt thi đua của thiếu nhi huyện Bình Chánh chào mừng
85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015) và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII
04_TB về chỉ đạo hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi huyện Bình Chánh Chủ đề “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn” năm học 2015 - 2016
03_TB về Phân chia cụm thi đua, phân công nội dung hoạt động cụm và cán bộ phụ trách các cụm thi đua năm học 2015 - 2016
508_TB về triển khai tham gia Ngày hội Học sinh Trung học phổ thông năm 2015
Lịch làm việc tuần 42 của cơ quan Huyện đoàn
Họp mặt 33 năm Ngày Truyền thống Thanh niên công nhân
507_TB về tổ chức tập huấn cho cán bộ Đoàn khu vực trường học năm 2015
08_CTr công tác Đoàn trường học năm học 2015 - 2016
33_HDLT bình chọn điển hình “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” huyện Bình Chánh năm 2015
Lịch làm việc tuần 41 của cơ quan Huyện đoàn
506_TB về việc xét trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Thành phố năm 2015
10_TM Tham dự Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Bình Chánh lần thứ 5, nhiệm kỳ V (2014 – 2019) (mở rộng)
Mẫu Thang điểm đánh giá công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015
Lịch làm việc tuần 40 của cơ quan Huyện đoàn
143_KH về kiểm tra công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh năm 2015
503_TB về phân công Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Ủy viên Hội đồng Đội Huyện tham dự đại hội liên đội năm học 2015 – 2016
502_TB Về kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội, duyệt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2015 – 2016
01_KHLT thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhinăm học 2015 – 2015
01_CTr phối hợp giữa Huyện đoàn với Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện năm học 2015 – 2016
41_KHLT Công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong trường học năm học 2015 – 2016
32_HD Về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Hành chính sự nghiệp, công nhân lao động, lực lượng vũ trang năm 2015
Lịch làm việc tuần 39 của cơ quan Huyện đoàn
500_TB về việc tham gia vòng chung kết Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng cấp thành
09_TM họp triển khai kế hoạch Ngày hội Hội viên năm 2015
31_HD Về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực xã, thị trấn năm 2015
30_HD Công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn giáo viên các trường THPT, Chi đoàn Trường THPT dân lập Bắc Mỹ, Chi đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2017
29_HD Công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu vực trường học năm học 2015 - 2016
142_KH chỉ đạo Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu vực trường học năm học 2015 - 2016
141_KH chỉ đạo Đại hội Chi đoàn Giáo viên các trường THPT, Chi đoàn Trường THPT Dân lập Bắc Mỹ, Chi đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhiệm kỳ 2015 - 2017
499_TB về việc triển khai Quỹ học bổng Viso "Khởi đầu ngời sáng" năm 2015
Mẫu tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp
Thầy cô và teen Trường THPT Tân Túc cùng cam kết thực hiện an toàn giao thông
Đại hội điểm Chi đoàn lớp 12A6, Trường THPT Tân Túc
498_TB Các đơn vị vào Vòng chung kết Liên hoan “Tiểu phẩm, văn nghệ tuyên truyền an toàn giao thông” năm 2015
497_TB Về thực hiện công tác đánh giá đoàn viên và chi đoàn năm 2015
496_TB Về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng Thành phố lần X, Đại hội Đảng toàn quốc lần XII
495_TB tham gia Hội thi bắn tên lửa nước Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng lần V - năm 2015 với chủ đề "Việt Nam và khát vọng trẻ"
494_TB về việc tổ chức Lớp 6 bài Lý luận chính trị cơ bản cho đoàn viên năm 2015
Lịch làm việc tuần 38 của cơ quan Huyện đoàn
Mời đoàn viên thanh niên góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
493_TB tổ chức thi vòng loại và vòng chung kết Liên hoan "Tiểu phẩm, văn nghệ tuyên truyền an toàn giao thông"
Thông tin số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý các nội dung phản ánh của nhân dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Huyện
Cơ hội việc làm cho bạn từ ngày ngày 10 / 09 / 2015 – 16 / 09 / 2015
142_KH Chỉ đạo đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu vực trường học năm học 2015 – 2016
141_KH Chỉ đạo Đại hội Chi đoàn Giáo viên các trường THPT, Chi đoàn Trường THPT Dân lập Bắc Mỹ, Chi đoàn Trung tâm Giáo dục thường xuyên nhiệm kỳ 2015 – 2017
Lịch làm việc tuần 37 của cơ quan Huyện đoàn
Kế hoạch chỉ đạo Đại hội Chi đội, Liên đội năm học 2015 - 2016
Chương trình số 01-CTr/HĐĐ về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016
Lịch làm việc tuần 36 của cơ quan Huyện đoàn
167_TM dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo hoạt động hè năm 2015
140_KH Tổ chức Liên hoan “Tiểu phẩm, văn nghệ tuyên truyền an toàn giao thông” năm 2015
Số: 491-TB/ĐTN-BCNLĐ V/v huy động lực lượng tham gia Liên hoan
“Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần V – năm 2015
và tham gia Chương trình tư vấn, hướng dẫn điều chỉnh quyền sử dụng đất cho hộ dân hiến đất làm đường tại xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh
489_TB phân công Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, cán bộ Huyện đoàn dự Lễ Khai giảng năm học 2015 - 2016
139_KH phổ biến, giáo dục pháp luật từ nay đến hết năm 2015
Lịch làm việc tuần 35 của cơ quan Huyện đoàn
15_TB định hướng diễn đàn Tôi yêu Tổ quốc tôi
487_TB về tổ chức lấy ý kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
mẫu thống kê số liệu
486_TB mời đoàn viên ưu tú và cháu ngoan Bác Hồ tham dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8) và Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015)
Lịch làm việc tuần 34 của cơ quan Huyện đoàn
04_KH tổ chức hội thi Nghi thức Hội, Múa hát tập thể năm 2015
Báo cáo Mùa hè xanh năm 2015
Lịch làm việc tuần 33 của cơ quan Huyện đoàn
163_TM dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 02 tháng 9 năm 2015 do Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức
482 -TB/ĐTN-BCNLĐ Về kết quả bình chọn gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện” lần 01 năm 2015 và mời đoàn viên tham gia Học tập Chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, công chức.
480_TB về thay đổi công tác chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Huyện
Lịch làm việc tuần 32 của cơ quan Huyện đoàn
138_KH tổ chức Ngày hội Những người tình nguyện hè năm 2015
157_TM dự Lễ giới thiệu Chương trình "Học sử Online"
478_TB về thay đổi thời gian tổ chức Ngày hội cán bộ, công chức, viên chức tình nguyện vì cộng đồng và tuyên dương "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện" lần 1 năm 2015
137_KH tổ chức Cuộc thi viết "Thư gửi Đại hội Đảng"
477_TB về tham gia lớp tập huấn chuyên đề kỹ năng sinh hoạt tập thể cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội Năm 2015
476_TB về việc thực hiện công tác khen thưởng các chiến dịch tình nguyện hè năm 2015
473_TB về việc tham gia Cuộc vận động bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 kỷ niệm 10 năm triển khai Cuộc vận động bình chọn Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh (2006 – 2015)
Lịch làm việc tuần 31 của cơ quan Huyện đoàn
Tài liệu Hội thi Thanh niên với Cộng đồng ASEAN
Thông tin tuyển dụng Công ty TNHH MTV Xử Lý Nền Móng Xây Dựng Vĩnh Cơ
Lịch làm việc tuần 30 của cơ quan Huyện đoàn
156_TM dự Ngày hội Thanh niên với Cộng đồng ASEAN, chủ đề “Đại đoàn kết ASEAN, một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”
472_TB một số nội dung tại Ngày hội Thanh niên với Cộng đồng ASEAN
135_KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2015) chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”
Lịch làm việc tuần 29 của cơ quan Huyện đoàn
470_TB về tổ chức hành trình Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện lần 1 năm 2015
133-KH/ĐTN-BCNLĐ ngày 16/7/2015 Tổ chức “Hành trình hồng” dành cho con, em của công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn
THÔNG BÁO
Tổ chức Lớp tập huấn kỹ năng dẫn chương trình, viết kịch bản và dàn dựng chương trình cho cán bộ, hội viên thanh niên năm 2015
469_TB về mời đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ viếng và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015)
468_TB về tổ chức Hành trình hồng đến với Mẹ Việt Nam anh hùng năm 2015
467_TB về kết quả xét chọn học bổng “Chung một ước mơ” năm 2015
465_TB về mời đoàn viên, giáo viên, học sinh tham gia Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học trực thuộc Quận - Huyện Đoàn năm học 2014 – 2015
464_TB về tham gia tập huấn cán bộ Đoàn học sinh Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên năm học 2015 - 2016
463_TB tổ chức các hoạt động trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hành quân xanh năm 2015
KH tổ chức Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2015
462_TB về việc thực hiện cuộc vận động “Cùng tuổi thơ đến trường” lần 10 năm 2015
461_TB Về tổ chức đợt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2015)
460_TB về tổ chức Ngày hội “Giọt máu hồng chia sẻ yêu thương” năm 2015
Lịch làm việc tuần 28 của cơ quan Huyện đoàn
153_TM dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần X, nhiệm kỳ 2012 - 2017
457_TB về triển khai Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo Chủ đề: “Tiết kiệm năng lượng cho cuộc sống xanh”
122_KH thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2015 – 2017
Mẫu báo cáo số liệu công tác Hội 6 tháng đầu năm 2015
10_TB về việc tổ chức Hội nghị tập huấn Chỉ huy trưởng cấp xã, thị trấn Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 22 - Năm 2015
09- TB tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào thanh niên
6 tháng đầu năm 2015
Lịch làm việc tuần 27 của cơ quan Huyện đoàn
Hành quân xanh ra quân Bê tông hoá tuyến hẻm Tổ 1, Ấp 1, xã Qui Đức
151_TM dự Lễ khai mac chương trình “Học kỳ trong quân đội” năm 2015
455_TB về tổ chức Lễ ra quân và các hoạt động sau Lễ ra quân Chiến dịch Tình nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2015
454_TB về việc mời đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 năm 2015 cấp Thành
453_TB về giới thiệu tuyên dương giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện” lần 1 năm 2015
128_ KH Ngày hội cán bộ, công chức trẻ tình nguyện vì cộng đồng và tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện” lần 1 năm 2015
452_TB về tổ chức tập huấn kỹ năng thực hành xã hội và chương trình “Hành trình trải nghiệm” trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ huyện Bình Chánh lần X – năm 2015
451_TB về mời gọi chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ tham gia thực hiện bê tông hóa tuyến hẻm Tổ 1, Ấp 1, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh
450_ TB về vận động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi ảnh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
Lịch làm việc tuần 26 của cơ quan Huyện đoàn
Hoạt động ra quân vệ sinh môi trường của chiến sĩ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hành quân xanh huyện Bình Chánh
125_KH Ngày hội Thanh niên với cộng đồng Asean Chủ đề "Đại đoàn kết Asean, một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng"
124_KH tổ chức Chương trình "Học sử online"
449_ TB về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2014 - 2015
448_TB ý kiến kết luận của đồng chí Huỳnh Tiến Nam, Phó Bí thư Huyện đoàn trong cuộc họp giao ban ngày 16/6/2015 về hoạt động Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2015
Mẫu báo cáo số liệu của tổ chức
Lịch làm việc tuần 25 của cơ quan Huyện đoàn
DS trại rèn luyện 1 năm 2015
447_TB tham gia Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2015 và thực hiện bê tông hóa tuyến hẻm tổ 1, ấp 1, xã Qui Đức
446_ TB về điều chỉnh khối thi đua, phân công cơ sở Đoàn phối hợp – hỗ trợ hoạt động Đoàn các xã – thị trấn và ban phụ trách cơ sở
113_KH chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
DANH SÁCH KẾT QUẢ HỌC 6 BÀI LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ HUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM 2014
Lịch làm việc tuần 24 của cơ quan Huyện đoàn
124_KH tổ chức dạy bơi, học bơi cho thiếu nhi năm 2015
123_KH tổ chức chương trình "Học kỳ trong Quân đội" năm 2015
Thang điểm hè 2015
Mẫu báo cáo tuần hè năm 2015
443_TB về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động hè năm 2015
442_TB số 01 về thông tin chuẩn bị nội dung tham gia Chương trình “Học kỳ trong Quân đội” năm 2015
117_KH tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ năm 2015
120_KH thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2015 - 2017
119_KH thực hiện phong trào thi đua 4 nhất trong khối đối tượng thanh niên công nhân và lao động trẻ
112_KH thực hiện Cuộc vận động xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh
111_KH về bình chọn và tuyên dương chi đoàn vững mạnh tiêu biểu gắn với việc xây dựng chi đoàn mạnh theo tiêu chí “3 năm – 3 biết – 3 làm” giai đoạn 2015 - 2017
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015)
147_TM họp triển khai Kế hoạch tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2015
27_HD về việc tổ chức diễn đàn “Lắng nghe trẻ em nói” năm 2015
26_HD tuyên truyền Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 – 01/7/2015)
440_TB kiểm tra công tác Đoàn và trong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2015
Lịch làm việc tuần 23 của cơ quan Huyện đoàn
439_TB Về việc tham gia tập huấn Cán bộ Đoàn khu vực Hành chính - Sự nghiệp năm 2015
438_TB huy động lực lượng tham gia Ngày hội "Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" cụm 4 - năm 2015
116_KH tổ chức chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2015
07_TB huy động lực lượng tham gia hội nghị quán triệt và triển klhai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam và Nghị quyết đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Lịch làm việc tuần 22 của cơ quan Huyện đoàn
437_TB Về gửi danh sách đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế
cho hộ gia đình thanh niên cận nghèo năm 2015
Lịch làm việc tuần 21 của cơ quan Huyện đoàn
436_TB tham dự Lễ khai mạc Hội thao Quốc phòng huyện Bình Chánh năm 2015
113_KH Chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã, thị trấn tiến tới sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh Lần X, nhiệm kỳ 2012 - 2017
141_TM họp triển khai các hoạt động trong hè năm 2015
Lịch làm việc tuần 20 của cơ quan Huyện đoàn
433_TB số 01 về thực hiện nội dung tập huấn phụ trách hè năm 2015
115_KH tổ chức thực hiện Công trình thanh niên “Xây dựng Bảng Tiểu sử tên đường” trên địa bàn huyện Bình Chánh
432_TB về mời đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
431_TB về mời đoàn viên tham dự Lễ khánh thành và báo cáo với Đảng bộ và nhân dân thành phố về hoàn thành Đề án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
430_TB Làm việc các cơ sở Đoàn – Hội về hoạt động ủy thác từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội Huyện, nguồn Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp Thành Phố và Huyện có dự án nợ quá hạn
Lịch làm việc tuần 19 của cơ quan Huyện đoàn
429_TB Về mời đoàn viên, thanh niên tham gia Festival Nhiếp ảnh trẻ năm 2015
428_TB Về tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2015)
427_TB Về triển khai học bổng “Chung một ước mơ” năm học 2015 -2016
25_HD Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp xã, thị trấn nhiệm kỳ 2012 - 2017
425_TB Huy động lực lượng tham dự Lễ Mittinh tháng hành động hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới năm 2015
108_KH kiểm tra chuyên đề năm 2015
424_TB Tổ chức chăm lo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Huyện
543_Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức hoạt động hè huyện năm 2015
04_HD Đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015 Chủ đề “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, dựng xây thành phố Anh hùng”
109_KH kiểm tra công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Bình Chánh năm học 2014 - 2015
423_TB về tham gia Cuộc thi ảnh đẹp và thiết kế đoạn phim giới thiệu các địa danh lịch sử, văn hóa, ẩm thực, du lịch trên địa bàn thành phố, chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh trong tim tôi”
133_TM họp triển khai hoạt động hè năm 2015
Lịch làm việc tuần 16 của cơ quan Huyện đoàn
MẪU THỐNG KÊ THIẾU NHI HÈ 2015
422_TB Về huy động lực lượng tham gia Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
421_Về cử lực lượng tham dự Lễ tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” theo Kế hoạch số 1818/KH-UBND ngày 07/4/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố tại huyện Bình Chánh
420_TB Về triển khai phần thi trực tuyến cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa họcMác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần VIII - Năm 2015
419_TB Về việc tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng “Thắp sáng niềm tin năm 2015”
107_KH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2015
108_KH kiểm tra chuyên đề năm 2015
Lịch làm việc tuần 15 của cơ quan Huyện đoàn
418_TB Về mời tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015)
417_TB tổ chức đợt hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015)
416_TB Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2014 – 2015
415_TB Về tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 4-5/2015 Chủ đề "Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn”
Lịch làm việc tuần 14 của cơ quan Huyện đoàn
129_TM dự Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm đợt hoạt động Tháng Thanh niên năm 2015
Lịch lànm việc tuần 13 của cơ quan Huyện đoàn
412_TB Về điều chỉnh và bổ sung một số nội dung tham gia trong Ngày hội Tuổi trẻ lần thứ 12 - Năm 2015
05_TB một số nội dung trong Hội nghị tập huấn cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bình Chánh năm 2015
411_TB Về mời đoàn viên tham dự Lễ kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2015) và Tuyên dương gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2011 – 2014
410_TB về tham gia Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” lần VII – năm 2015
Lịch làm việc tuần 12 của cơ quan Huyện đoàn
Mời tham gia cuộc thi “Thành phố Hồ Chí Minh trong tim tôi”
Mời các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia cuộc thi “Biển, đảo Tổ quốc và chiến sĩ Hải quân”
409_TB về kết quả bình chọn gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2011 - 2014
408_TB về huy động lực lượng tham gia “Chuyến xe tri thức” năm 2015
407_TB về việc thực hiện khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2015
406_TB về huy động lực lượng tham gia các hoạt động kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm phong trào “Năm xung phong”
405_TB Về phân bổ đại biểu tham dự và gợi ý nội dung trao đổi tại Diễn đàn “Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng” năm 2015
103_KH tổ chức Diễn đàn “Đảng với thanh niên – Thanh niên với Đảng” năm 2015
495_CV về việc thông tin tuyển sinh của trường Đại học Mở TP. HCM
102_KH Tổ chức Lễ hội “Khi tôi 18” và tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tích cực”, “Học sinh 3 rèn luyện” năm học 2014 - 2015
Lịch làm việc tuần 11 của cơ quan Huyện đoàn
Chương trình tập huấn công tác hướng nghiệp và giới thiệu việc làm
03_TB huy động lực lượng tham gia Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2015
02_TB tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vốn năm 2015
35_KHLT tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân tự vệ Việt Nam (28/3/1935 - 28/3/2015), kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2015) và kỷ niệm 69 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2015)
125_TM hop triển khai một số nội dung hoạt động trong Ngày hội Tuổi trẻ lần thứ 12 – năm 2015
404_TB Về tham gia Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
403_TB chuẩn bị và tham gia các nội dung trong Ngày hội Tuổi trẻ lần thứ 12 - Năm 2015
101_KH Tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ lần thứ 12 và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2011 - 2014
402_TB về việc tổ chức lấy kiến cán bộ Đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh niên về dự thảo Bộ Luật dân sự sửa đổi
401_TB Về triển khai các nội dung hoạt động trong Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bình Chánh năm 2015
Mẫu báo cáo tuần Tháng Thanh niên 2015
400_TB về điều chỉnh bổ sung số lượng Mẹ Việt Nam Anh hùng huyện Bình Chánh năm 2015
Lịch làm việc tuần 10 của cơ quan Huyện đoàn
399_TB số 01 về huy động lực lượng tham gia Ngày hội tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh niên
100_KH thực hiện công tác cán bộ Đoàn - Hội - Đội năm 2015
Mời tham gia Hội thi Tự hào Sử Việt " Tự hào 40 năm Thành phố tôi yêu"
397_TB về huy động lực lượng tham dự Lễ giao, nhận quân nghĩa vụ quân sự
năm 2015
396_TB về huy động lực lượng tham gia Ngày hội tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh niên
99_KH Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 2015
98_KH Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2015
58_HD công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong tháng 02 và tháng 3 năm 2015
Lịch làm việc tuần 08 của cơ quan Huyện đoàn
05_KH Hội thi Nghi thức Đội năm học 2014 - 2015
393_TB huy động lực lượng tham gia Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 109, thực hiện Công trình thanh niên “Cải thiện môi trường, cảnh quan tuyến Kênh B”, kết hợp tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2015
392_TB về tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02 và tháng 3 năm 2015 chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”
Lịch làm việc tuần 07 của cơ quan Huyện đoàn
97_Kế hoạch về phối hợp tổ chức thực hiện Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 109, thực hiện Công trình thanh niên "Cải thiện môi trường, cảnh quan tuyến Kênh B" - lần thứ 2, kết hợp tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2015
Thực hiện Thiệp Tết điện tử gửi các chiến sĩ hải quân
Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Lịch làm việc tuần 06 của cơ quan Huyện đoàn
118_TM họp giao ban
391_TB về tham gia Hội thi “Tự hào Sử Việt” năm 2015 Chủ đề: “Tự hào 40 năm Thành phố tôi yêu” nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015)
390_TB Về bình chọn, giới thiệu, công nhận gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2015 và giới thiệu gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2011 - 2014
07_Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Bác tự hào tiếp bước dưới cờ Đảng”
373_TB Về điều chỉnh chia cụm - khối thi đua, phân công cơ sở Đoàn phối hợp - hỗ trợ hoạt động Đoàn các xã - thị trấn và các ban phụ trách cơ sở
Lịch làm việc tuần 05 của cơ quan Huyện đoàn
94_KH Tổ chức đợt hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)
Chương trình số 01/Ctr-UBH về công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015
93_KH tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bình Chánh năm 2015
92_KH tổ chức Tháng Thanh niên năm 2015 Chủ đề “Hào khí tuổi trẻ 40 năm Thành phố Anh hùng”
175_BC công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh năm 2014 chủ đề "Năm Thanh niên tình nguyện"
Lịch làm việc tuần 04 của cơ quan Huyện đoàn
Mẫu tổng hợp công trình thanh niên năm 2015
91_KH tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015)
24_HD thực hiện công trình thanh niên
Lịch làm việc tuần 03 của cơ quan Huyện đoàn
Phụ lục số liệu về kết quả thực hiện Nông thôn mới
351_TB về việc triển khai cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh lần X - Năm 2015
KH16 Tổ chức sân chơi 30 phút
352_TB triển khai các hoạt động Chiến dịch “Xuân tình nguyện” trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2015
14-TB/HĐĐ về Công trình Măng non cấp Huyện, TP và Quỹ Nụ cười hồng năm học 2014 - 2015
350_TB về tham gia chương trình Tuần thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình trên địa bàn huyện Bình Chánh
349_TB về kiểm tra Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2014 – 2015
348_TB về huy động lực lượng tham dự Lễ tuyên dương “Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2014
347_TB việc tiếp nhận hồ sơ dự xét học bổng Chương trình đào tạo Đại học và tiếng Anh
Lịch làm việc tuần 01/2015 của cơ quan Huyện đoàn
Thông báo số 13-TB/HĐĐ của Hội đồng Đội Huyện về Kết quả Hội thi Phụ trách Sao giỏi năm học 2014 - 2015
TB12 Điều chỉnh thời gian Hội thi Chỉ huy Đội giỏi
23_ HD về xét tặng thưởng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”
Lịch làm việc tuần 52 của cơ quan Huyện đoàn
Lịch làm việc tuần 51 của cơ quan Huyện đoàn
344_TB về tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2014
Mời bình chọn Ứng cử viên Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2014
345_TB về bình chọn ứng cử viên "Công dân trẻ tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2014
Thông tin tuyển dụng cập nhật bản tin việc làm tại cơ sở
Kế hoạch tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2014 - 2015
Thông báo Chiêu sinh thường xuyên các lớp năng khiếu của Nhà Thiếu nhi huyện
343_ TB về tham gia Cuộc thi viết về “Ngư dân trẻ tiêu biểu” năm 2014
Lịch làm việc tuần 50 của cơ quan Huyện đoàn
Lịch tuần 49 của cơ quan Huyện đoàn
Thông tin tuyển dụng cập nhật bản tin việc làm tại các cơ sở Hội
88-KH triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2015)
342-TB về tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng tòan dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
341-TB về huy động lực lượng tham gia chương trình giao lưu với cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc về thăm huyện Bình Chánh
340-TB về việc tham gia tập huấn Bí thư Chi đoàn giáo viên THPT; Trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2014-2015
339-Thông báo tổ chức Hội nghị chuyên đề "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về an toàn giao thông trong học sinh, thanh niên công nhân và người lao động trên địa bàn huyện Bình Chánh"
Lịch làm việc tuần 48 của cơ quan Huyện đoàn
338-TB Về việc xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tích cực TP. Hồ Chí Minh”
Năm học 2014 - 2015
337 -TB/ĐTN-VP Về việc huy động lực lượng tham gia tập huấn nâng cao kỹ năng công tác xã hội năm 2014
Thông báo số 26/TB-UBH về khen thưởng tổng kết công tác Hội năm 2014
(MẪU) Đăng ký nhu cầu khám, phát thuốc từ đây đến Tết Nguyên đán năm 2015
Lịch làm việc tuần 47 của cơ quan Huyện đoàn
335_ TB kết quả đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực hành chính sự nghiệp, công nhân lao động, lực lượng vũ trang năm 2014
334_TB kết quả đánh giá, phân loại, xếp hạng thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực xã, thị trấn năm 2014
333_TB Về huy động lực lượng tham dự Lễ phát động Chiến dịch truyền thông về Bình đẳng giới
Thông tin việc làm ngày 13 tháng 11 năm 2014
331_ TB về tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn khu vực trường học năm 2014
Lịch làm việc tuần 46 của cơ quan Huyện đoàn
Em Nguyễn Thị Hoàn Cang, đội viên nhận công trình măng non năm học 2013 - 2014, đạt giải khuyến khích "Văn hay chữ tốt" cấp thành 2014
329_TB Kiểm tra, giám sát hoạt động nhận uỷ thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội năm 2014
KHẨN: Báo cáo nhanh về công tác phát triển giai đoạn 2011 - 2014
Các mẫu giới thiệu đoàn viên ưu tú
328_ TB Về việc tham gia Liên hoan Câu lạc bộ học thuật học sinh Trung học phổ thông toàn thành năm 2014
22_HD công tác tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, công nhân lao động và lực lượng vũ trang nhiệm kỳ 2015 - 2017
87_KH chỉ đạo tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, công nhân lao động và lực lượng vũ trang nhiệm kỳ 2015 - 2017
Lịch làm việc tuần 45 của cơ quan Huyện đoàn
LỊCH THI ĐẤU TRẬN BÁN KẾT VÀ CHUNG KẾT
GIẢI BÓNG ĐÁ CHÀO MỪNG 32 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ (15/10/1982-15/10/2014)
Lịch thi đấu giải bóng đá chào mừng 32 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố
HD công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quý IV năm 2014
327_ TB tham gia tập huấn Bí thư chi đoàn dân quân xã, thị trấn năm 2014
326_TB thực hiện rà soát, thống kê, đánh giá kết quả phối hợp với Công an năm 2014
Lịch làm việc tuần 44 của cơ quan Huyện đoàn
Lễ công bố quyết định thành lập Liên đội và ra mắt Ban Chỉ huy Liên đội lâm thời Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Lịch làm việc tuần 43 của cơ quan Huyện đoàn
LỊCH THI ĐẤU VÀ KẾT QUẢ CÁC TRẬN BÓNG MIN (Tính hết ngày 13/10/2014) giải bóng đá mini chào mừng Kỷ niệm 32 năm Ngày Truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982 - 15/10/2014)
324_TB về huy động lực lượng tham gia Lễ khánh thành văn phòng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố và chương trình văn nghệ “Hát về thời hoa đỏ”
323_TB về tham gia cuộc thi viết thư pháp chữ Việt, viết chữ đẹp chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày truyền thống Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2014) và tiến tới kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015)
322_TB về xét trao Giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Thành phố năm 2014
Lịch làm việc tuần 42 của cơ quan Huyện đoàn
LỊCH THI ĐẤU GIẢI BÓNG ĐÁ MINI CHÀO MỪNG 32 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ (15/10/1982 - 15/10/2014)
Thông báo số 24/TB-UBH về tổ chức Chương trình gặp gỡ, giao lưu với học viên của huyện Bình Chánh đang cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động - Xã hội Phú Đức
321_TB huy động lực lượng tham dự “Liên hoan Đờn ca tài tử 5 huyện ngoại thành” năm 2014
01_Hướng dẫn liên tịch Bình chọn điển hình “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” năm 2014
Lịch làm việc tuần 41 của cơ quan Huyện đoàn
317_TB mở lớp 6 bài lý luận chính trị cơ bản cho đoàn viên
Kế hoạch liên tịch số 29 ngày 30 tháng 9 năm 2014 về tổ chức Giải bóng đá Giải bóng đá mini chào mừng kỷ niệm 32 năm Ngày Truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982 – 15/10/2014)
Thang điểm và báo cáo số liệu công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2014
21_HD về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực xã - thị trấn, công nhân lao động và lực lượng vũ trang năm 2014
315_TB Về triển khai học bổng “Mobifone – Vì tương lai Việt” dành cho học sinh năm học 2014 – 2015
314_TB Về huy động lực lượng tham gia Hành trình Nông thôn mới năm 2014
83-KH/ĐTN-BCNLĐ
Tổ chức đợt hoạt động Chào mừng Kỷ niệm 32 năm
Ngày truyền thống Thanh niên công nhân (15/10/1982 - 15/10/2014)
và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
Lịch tuần 40 của cơ quan Huyện đoàn
313_TB về thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014
82_Kế họach về kiểm tra công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh năm 2014
392_Công văn về việc báo cáo mô hình, giải pháp hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014
Thông báo 312-TB/ĐTN-BTC.KT về việc tham gia Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi - Năm 2014
Thông báo số 23/TB-UBH về thông báo những lưu ý đối với thành viên tham gia Trại Kết nạp thành viên Ban Huấn luyện Kỹ năng Huyện lần 2, năm 2014
310_TB Tổ chức Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” năm 2014
308_TB V/v tham gia cuộc thi tìm hiểu 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
304_TB Về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia công tác giới thiệu, bình chọn “100 quyển sách thanh thiếu nhi thành phố cần đọc”, chủ đề: “Những quyển sách sống cùng tuổi trẻ”
Lịch làm việc tuần 39 của cơ quan Huyện đoàn
Thông báo số 04-TB/HĐĐ của Hội đồng Đội về việc thực hiện giao ban chuyên đề Đội năm học 2014-2015
Thang điểm Đội năm học 2014 - 2015
Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học 2014 - 2015
Hướng dẫn số 02/HD-UBH về đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Hội năm 2014
Kế hoạch số 06/KH-UBH về tổ chức Trại kết nạp thành viên Ban Huấn luyện Kỹ năng huyện Bình Chánh
Thông báo 303-TB/ĐTN-BTD.KT về kết quả Vòng loại Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi huyện Bình Chánh năm 2014 và một số nội dung Vòng Chung kết và Hội nghị gặp gỡ giữa BTV Huyện đoàn và các Bí thư Chi đoàn trực thuộc.
Hướng dẫn sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9, 10
Lịch làm việc tuần 37 của cơ quan Huyện đoàn
Lịch làm việc tuần 36 của cơ quan Huyện đoàn
301_TB Về việc triển khai bình chọn, giới thiệu gương điển hình
đề nghị xét trao Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần VII – năm 2014
300_TB Về việc thông tin và thực hiện báo cáo công tác chăm lo cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu năm 2014
297-TB về việc thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức
Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm 2014
02-TB/HĐĐ ngày 25/8/2014 về tổ chức Lễ phát động chủ đề năm học 2014 – 2015
01-TB/HĐĐ ngày 20/8/2014 của Hội đồng Đội huyện Bình Chánh về đăng ký tham gia tập huấn Phụ trách Đội năm học 2014 - 2015
01-TB/HĐĐ ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng Đội huyện Bình Chánh về đăng ký tập huấn Phụ trách Đội năm học 2014 - 2015
Chương trình số 01-CTr/HĐĐ ngày 26/8/2014 của Hội đồng Đội huyện Bình Chánh về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015
Lịch làm việc tuần 35 của cơ quan Huyện đoàn
Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2014 - 2019
Lịch làm việc tuần 34 của cơ quan Huyện đoàn
295_TB Tập huấn Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã, thị trấn năm 2014
294_TB thông tin các hoạt động cung cấp dịch vụ hỗ trợ người có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
Lịch làm việc tuần 33 của cơ quan Huyện đoàn
293_TB Về tổ chức chuyến về nguồn “Hành trình đến với Côn Đảo” cho cán bộ Đoàn - Đội khu vực trường học
292_TB Về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi khu vực trường học năm học 2013 – 2014
Chi đoàn ấp 4 xã Vĩnh Lộc B hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo
Lịch làm việc tuần 32 của cơ quan Huyện đoàn
288_ TB tổ chức Ngày hội "Giọt máu hồng chia sẻ yêu thương" năm 2014
TB về việc Tham gia Cuộc thi sáng tác các ấn phẩm tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2014
287_ TB về việc tham gia cuộc thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019
97_KH tổ chức Ngày hội Những người tình nguyện hè năm 2014
286_ TB về việc thực hiện công tác khen thưởng các chiến dịch tình nguyện hè năm 2014
Lịch làm việc tuần 31 của cơ quan Huyện đoàn
Biểu mẫu thông tin chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh năm 2014
KHẨN 284_TB về việc huy động lực lượng tham dự Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” trên địa bàn huyện Bình Chánh
282_TB về việc triển khai bình chọn và giới thiệu điển hình đề nghị xét trao Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” lần IV - Năm 2014
Lịch làm việc tuần 30 của cơ quan Huyện đoàn
280_TB Về huy động lực lượng tham gia Lễ viếng và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Chánh - Bình Tân nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014)
278_TB tổ chức đợt hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014)
Báo cáo Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014
76_KH tổ chức Trại hè Hoa phượng đỏ năm 2014
75_KH tổ chức Hội trại Tổng kết chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ năm 2014
Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
Lịch làm việc tuần 29 của cơ quan Huyện đoàn
Lễ tổng kết Chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường Trung học phổ thông Tân Túc
276_TB huy động lực lượng tham gia Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2014 và ra quân thực hiện Công trình thanh niên tình nguyện “Cải thiện môi trường, cảnh quan tuyến Kênh B”
Lịch làm việc tuần 28 của cơ quan Huyện đoàn
BẢNG TỔNG HỢP Số liệu khám, phát thuốc, điểm bán hàng bình ổn giá từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2014
Ra quân chiến dịch Hành quân xanh năm 2014
Sôi nổi hoạt động “Năm Thanh niên tình nguyện”