Hội - 2016   ->   Thông báo

Ngày đăng tin: 28-11-2016
19_TB Về việc mời gọi lực lượng tham gia hưởng ứng Ngày hội quốc tế những người tình nguyện lần 4 – Năm 2016
  Gửi email In thông tin
TB Ngay Hoi Quoc Te TB Ngay Hoi Quoc Te
CÁC TIN KHÁC

23_TB Tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vốn năm 2016
22_TB Những lưu ý đối với Thành viên tham gia Trại Du khảo và Lễ kết nạp Thành viên Ban Huấn luyện Kỹ năng huyện Bình Chánh năm 2016
21_TB V/v đăng ký nhu cầu sử dụng vốn của thanh niên trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2017
18_TB Về kết quả đánh giá, xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016
17_TB v/v Thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Hội
và phong trào thanh niên huyện Bình Chánh năm 2016
13_TB Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi tay nghề thanh niên “Cây kéo vàng” năm 2016
10_TB Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016
09_TB Tập huấn và thi tuyển chọn lực lượng chuẩn bị tham gia Trại “Phạm Ngọc Thạch” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
08_TB các nội dung chuẩn bị cho Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 23 – Năm 2016
07_TB về việc hỗ trợ các điều kiện phát triển kinh tế gia đình cho thanh niên trong diện hộ nghèo trên địa bàn Huyện năm 2016