Đoàn - 2016   ->   Kê hoạch

Ngày đăng tin: 23-12-2016
210_ KH Triển khai các hoạt động Chiến dịch “Xuân tình nguyện” trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2017
  Gửi email In thông tin
KH 210 KH 210
CÁC TIN KHÁC

230_KH Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/TW ngày 30 tháng 10 năm 2016 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ
211_Tổ chức Hội thi gói bánh tét, tạo cây mai - cây đào nhân dịp Tết Nguyên đán - Xuân Đinh Dậu năm 2017
207_KH Tổ chức Ngày hội “An toàn giao thông” năm 2016
203_KH Chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI Nhiệm kỳ 2017-2022
204_ KH tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán – Xuân Đinh Dậu năm 2017
205_ KH Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
195_Thực hiện một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn, tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2016 - 2020
202_KH Tổ chức Hành trình “Nghĩa tình biên giới” năm 2016
201_KH Tổ chức đợt hoạt động Chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 - 15/10/2016)
263_KHPH tổ chức Giải bóng đá mini Nữ chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố (15/10/1982 – 15/10/2016)