Tin hoạt động   ->   Tiến đến Đại hội Đoàn

Ngày đăng tin: 04-05-2017
219_KH Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
  Gửi email In thông tin
219_KH cac hoat dong chao mung DH 219_KH cac hoat dong chao mung DH
CÁC TIN KHÁC

Bình Lợi: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Lợi lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2017 – 2022
Bình Lợi: Đoàn xã tổ chức giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022
203_KH Chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI Nhiệm kỳ 2017-2022
43_HD Công tác tổ chức đại hội, hội nghị Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 - 2022
216_KH về tổ chức thảo luận lấy ý kiến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Biểu mẫu Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022
Kịch bản chi tiết chương trình Hội nghị đại biểu khu vực trường học
48_HD Công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022
Bình Hưng: Tổ chức Đại hộị đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Hưng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Xã Vĩnh Lộc B: Tổ chức Đại hội Chi đoàn Ấp 5, Ấp 1 tiến tới Đại hội Đoàn xã Vĩnh Lộc B nhiệm kỳ 2017 – 2022