VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   TB2018

Ngày đăng tin: 22-02-2018
81_TB V/v mời đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia Hội thi tìm hiểu về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
  Gửi email In thông tin
TB Hoi thi tim hieu Mau Than TB Hoi thi tim hieu Mau Than
CÁC TIN KHÁC

TB301-Kết quả Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính Chủ đề năm 2019: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội”
TB300- Về việc triển khai phát hành văn bản điện tử
TB296-Về việc rà soát, thành lập tổ chức Đoàn, Hội khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập từ nay đến 15/10/2019
TB295-Về việc quy định chế độ thông tin, báo cáo trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh
TB294-Về các nội dung liên quan đến Hội thi Tên lửa nước Thành phố Hồ Chí Minh lần 9 năm 2019
TB293-Về giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh nhiệm kỳ XI (2017 – 2022)
TB292-Hội nghị tổng kết công tác Đoàn trường học năm học 2018 - 2019
TB291-Hội nghị Tổng kết công tác Đội năm học 2018 - 2019
TB290- Về việc xét chọn danh hiệu “Học sinh 3 tốt cấp huyện” năm 2019
TB289-Về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Văn phòng
và triển khai phần mềm quản lý văn bản