VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   KH 2018

Ngày đăng tin: 16-03-2018
31_KH Tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội
  Gửi email In thông tin
31_KH To chuc hoi nghi pho bien tuyen truyen thuc hien Nghi quyet so 54/2017/QH14 ve thi diem co che 31_KH To chuc hoi nghi pho bien tuyen truyen thuc hien Nghi quyet so 54/2017/QH14 ve thi diem co che
CÁC TIN KHÁC

KH126 Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
KH124- Tổ chức Ngày hội Những người tình nguyện hè năm 2019
KH123- Tổ chức trại hè Hoa Phượng đỏ năm 2019
111_KH Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2019
119_TB Tổ chức Ngày hội dành cho cán bộ giáo viên trẻ năm 2019 Chủ đề "Kết Nối"
122_KH Tổ chức Hội thi "Em là thuyết minh viên lịch sử giỏi" lần 3 năm 2019
121_KH Trại huấn luyện kỹ năng tổng quát cho thiếu nhi với chủ đề "Trải nghiệm và trưởng thành"
94_KH Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” trên địa bàn huyện
110_KH Tổ chức Liên hoan Sáng tạo Thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh và Ngày hội Sáng tạo Khoa học Công nghệ TP.HCM năm 2019
115_KH Kế hoạch tổ chức Giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về phát động phong trào thi đua “Thanh niên Thành phố khởi nghiệp – lập nghiệp” giai đoạn 2017 – 2022