VB ĐOÀN 2018   ->   KH 2018

Ngày đăng tin: 10-04-2018
35_KH Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
  Gửi email In thông tin
35_KH TO CHUC HOC TAP QUAN TRIET NGHI QUYET DAI HOI DOAN 35_KH TO CHUC HOC TAP QUAN TRIET NGHI QUYET DAI HOI DOAN
CÁC TIN KHÁC

68-KH Tổ chức các hoạt động chăm lo thiếu nhi trong dịp Tết trung thu năm 2018
67_KH_Kiểm tra Công tác đoàn viên và thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên năm 2018
66_KH Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng phong cách Cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản HCM huyện Bình Chánh năm 2018
65_KH Thực hiện công tác cán bộ Đoàn – Hội – Đội năm 2018
65_KH Thực hiện công tác cán bộ Đoàn – Hội – Đội năm 2018
64_KH Tổ chức Hội thi thiết kế video phóng sự về nội dung sinh hoạt hè năm 2018
63_KH Kế hoạch tổ chức Ngày hội Những người tình nguyện năm 2018
60_KH Tổ chức Hội thi “Em là thuyết minh viên lịch sử giỏi” lần 2 năm 2018
59_KH Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về kiến thức xã hội, tìm hiểu về huyện Bình Chánh anh hùng cho thiếu nhi năm 2018
56_KH Trại huấn luyện kỹ năng tổng quát cho thiếu nhi Chủ đề "Trải nghiệm và Trưởng thành"
Thư viện ảnh