VB ĐOÀN 2018   ->   KH 2018

Ngày đăng tin: 10-04-2018
35_KH Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022
  Gửi email In thông tin
35_KH TO CHUC HOC TAP QUAN TRIET NGHI QUYET DAI HOI DOAN 35_KH TO CHUC HOC TAP QUAN TRIET NGHI QUYET DAI HOI DOAN
CÁC TIN KHÁC

59_KH Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về kiến thức xã hội, tìm hiểu về huyện Bình Chánh anh hùng cho thiếu nhi năm 2018
56_KH Trại huấn luyện kỹ năng tổng quát cho thiếu nhi Chủ đề "Trải nghiệm và Trưởng thành"
40_KH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
53_KH Tổ chức các khóa huấn luyện Kỹ năng thực hành xã hội trong chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2018
51_KH Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2018
54_KH Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 17 năm 2018
47_KH Tổ chức chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2018
43_KH tổ chức Tập huấn Phụ trách hè năm 2018
42_Tổ chức Ngày hội đội viên và tuyên dương Liên đội trưởng tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong HCM (15/5/1941-15/5/2018)
41_KH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân lần 10 năm 2018
Thư viện ảnh