222-TB về việc mời đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019) và trao giải thưởng Hồ Hải Hớn năm 2019.        221-TB về việc mời đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh (26/3/1931-26/3/2019) và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2019.        220-TB về việc tổ chức chương trình đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019        219-TB Về việc thực hiện công tác khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2019        218_TB v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019        89-KH/ĐTN-BMT tăng cường các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện thu thập dữ liệu của Dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án "Phát triển hệ tri thức Việt số hóa" giai đoạn 2        17-CTr/ĐTN-VP Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Bình Chánh năm 2019 Chủ đề" Năm Thanh niên tình nguyện"        217-TB/ĐTN-VP Về việc bình chọn, công nhận gương điển hình "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" giai đoạn 2017-2019        216_TB về việc phân công các tiểu trại và chuẩn bị một số nội dung tham gia Ngày hội tuổi trẻ lần thứ 15 năm 2019        91_KH Ngày hội tuổi trẻ lần thứ 15 năm 2019
VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   TB2018

Ngày đăng tin: 11-04-2018
101_TB về việc triển khai Hội thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng thời đại” lần VIII - năm 2018
  Gửi email In thông tin
TB Hoi thi Anh sang thoi dai TB Hoi thi Anh sang thoi dai
Dieu le Dieu le
CÁC TIN KHÁC

222-TB về việc mời đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2019) và trao giải thưởng Hồ Hải Hớn năm 2019.
221-TB về việc mời đoàn viên, thanh niên tham dự chương trình Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh (26/3/1931-26/3/2019) và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2017-2019.
220-TB về việc tổ chức chương trình đạp xe diễu hành hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019
219-TB Về việc thực hiện công tác khen thưởng Tháng Thanh niên năm 2019
218_TB v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019
217-TB/ĐTN-VP Về việc bình chọn, công nhận gương điển hình "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" giai đoạn 2017-2019
215-TB/ĐTN-VP về công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Quý I năm 2019
213-TB/ĐTN-BMT về ý kiến kết luậncủa đồng chí Huỳnh Thị Kim Ân – Bí thư Huyện đoàn về việc thực hiện Dự án Nền tảng Dữ liệu bản đồ số Việt Nam
thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2
211_TB về việc phân chia lộ trình thực hiện Dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" giai đoạn 2
208-TB/ĐTN-BCNLĐ Về việc rà soát, thành lập tổ chức Đoàn, Hội khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập từ nay đến 15/10/2019