VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   KH 2018

Ngày đăng tin: 08-10-2018
73-KH/BTC.KT Tổ chức Giám sát việc thực hiện Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định về chức danh và chế độ, chính sách đối với Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh trong các trường Tiểu học, THCS và Trợ lý thanh niên tại Phòng Giáo dục và đào tạo các Quận/Huyện.
  Gửi email In thông tin
73-KH/BTC.KT 73-KH/BTC.KT
73-KH/BTC.KT 73-KH/BTC.KT
CÁC TIN KHÁC

118-KH/ĐTN-VP KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi thiết kế video phóng sự về nội dung sinh hoạt hè năm 2019
117-KH/ĐTN-BTC.KT Kiểm tra chuyên đề "Quy trình bình chọn và giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng"
114_KH tổ chức chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2019
80-KHLT/ĐTN-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên công nhân và người lao động Chủ đề "Nhớ mãi ơn người" - năm 2019
116-KH/ĐTN-BCNLĐ Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 18 năm 2019
113-KH/ĐTN-BMT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia xây dựng Nông thôn mới
112-KH/ĐTN-BTC.KT Tổ chức tập huấn lao động của Thường trực Đoàn trong giai đoạn hiện nay
113_KH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019
109-KH/ĐTN Kiểm tra công tác thu - chi Đoàn phí năm 2019
108-KH/ĐN-BTC.KT Giám sát việc thực hiện Phần mềm Quản lý đoàn viên năm 2019