VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   TB2018

Ngày đăng tin: 12-03-2019
213-TB/ĐTN-BMT về ý kiến kết luậncủa đồng chí Huỳnh Thị Kim Ân – Bí thư Huyện đoàn về việc thực hiện Dự án Nền tảng Dữ liệu bản đồ số Việt Nam
thuộc Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa” giai đoạn 2