VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   KH 2018

Ngày đăng tin: 13-03-2019
89-KH/ĐTN-BMT tăng cường các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện thu thập dữ liệu của Dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam thuộc Đề án "Phát triển hệ tri thức Việt số hóa" giai đoạn 2
  Gửi email In thông tin
89-KH 89-KH
CÁC TIN KHÁC

109-KH/ĐTN Kiểm tra công tác thu - chi Đoàn phí năm 2019
108-KH/ĐN-BTC.KT Giám sát việc thực hiện Phần mềm Quản lý đoàn viên năm 2019
105_ Kế hoạch Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị năm 2019
104_Kế hoạch Đoàn Thanh niên tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019
13_KHPH tổ chức cuộc thi "Thử thách dọn rác" năm 2019
106-KH/ĐTN-BTTNTH về tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bình Chánh năm 2019 Chủ đề "Thiếu nhi Thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"
106-KH/ĐTN-BTC.KT về triển khai thực hiện quy định 1374-QĐTU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
83-KH.ĐTN-BMT triển khai thực hiện Giải pháp Đoàn thanh niên tham gia tuyên truyền, thực hiện hiệu quà Nghị quyết 03-NQ/HU của Huyện ủy Bình Chánh về tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh.
103-KH/ĐTN-BMT Tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2019
102-KH tổ chức các hoạt động, củng cố và xây dựng tổ chức đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập năm 2019.