VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   KH 2018

Ngày đăng tin: 01-04-2019
100-KH/ĐTN-BCNLĐ tồ chức hoạt động hưởng ướng Chủ đề năm 2019 của Thành phố "Đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội" gắn với phong trào "3 trách nhiệm" và tổ chức "ngày thứ 7 tình nguyện thủ tục hành chính cho người dân" năm 2019
  Gửi email In thông tin
100-KH 100-KH
CÁC TIN KHÁC

118-KH/ĐTN-VP KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi thiết kế video phóng sự về nội dung sinh hoạt hè năm 2019
117-KH/ĐTN-BTC.KT Kiểm tra chuyên đề "Quy trình bình chọn và giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng"
114_KH tổ chức chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2019
80-KHLT/ĐTN-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên công nhân và người lao động Chủ đề "Nhớ mãi ơn người" - năm 2019
116-KH/ĐTN-BCNLĐ Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 18 năm 2019
113-KH/ĐTN-BMT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia xây dựng Nông thôn mới
112-KH/ĐTN-BTC.KT Tổ chức tập huấn lao động của Thường trực Đoàn trong giai đoạn hiện nay
113_KH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019
109-KH/ĐTN Kiểm tra công tác thu - chi Đoàn phí năm 2019
108-KH/ĐN-BTC.KT Giám sát việc thực hiện Phần mềm Quản lý đoàn viên năm 2019