VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   HD2018

Ngày đăng tin: 18-07-2019
HD18-Về công tác tổ chức Đại hội Đoàn trong năm 2019 và điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội Đoàn của một số đơn vị
  Gửi email In thông tin
BIEU MAU BIEU MAU
HD 18 HD 18
CÁC TIN KHÁC

HD29-về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 10 năm 2019 chủ đề "Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác"
HD28-Về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Hành chính sự nghiệp, công nhân lao động, lực lượng vũ trang năm 2019
HD27-Về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực xã, thị trấn năm 2019
HD26-Thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2019 - 2022
HD25-Thực hiện chủ trương 1+1, giai đoạn 2019 - 2022
HD24-Công tác tổ chức Đại hội Chi đoàn Giáo viên các trường THPT, Chi đoàn Trường THPT Dân lập Bắc Mỹ, Chi đoàn Trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa nhiệm kỳ 2019 – 2022
HD23-Công tác tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khu vực trường học năm học 2019 - 2020
HD22-Triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt" giai đoạn 2019 – 2022
HD21-Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2019 - 2022
HD20-Về việc tổ chức và hoạt động của nhóm tu dưỡng rèn luyện giai đoạn 2019 - 2022