VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   HD2018

Ngày đăng tin: 08-08-2019
HD20-Về việc tổ chức và hoạt động của nhóm tu dưỡng rèn luyện giai đoạn 2019 - 2022
  Gửi email In thông tin
HD20 HD20
CÁC TIN KHÁC

HD19-Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh”, giai đoạn 2019-2022
HD18-Về công tác tổ chức Đại hội Đoàn trong năm 2019 và điều chỉnh nhiệm kỳ Đại hội Đoàn của một số đơn vị
18-HD/ĐTN-BMT về việc tổ chức các Ngày Chủ nhật xanh và hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện năm 2019
16-HD/ĐTN-VP về việc bình chọn, công nhận và tổ chức truyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp Huyện, giai đoạn 2017-2019
15-HD/ĐTN-BTC.KT về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2019
15-HƯỚNG DẪN Về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Hành chính sự nghiệp, công nhân lao động, lực lượng vũ trang năm 2018
11_HD Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, 6/2018
14- Hướng dẫn về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực xã, thị trấn năm 2018
13_HƯỚNG DẪN tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2018 Chủ đề: "Sáng tạo: từ tư duy đến hành động"
10-HD Thực hiện công trình thanh niên