Đội TNTP Hồ Chí Minh Huyện

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ BAN HUẤN LUYỆN CÔNG TÁC ĐỘI
HUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM HỌC 2020 - 2021
Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi Huyện Bình Chánh năm học 2020 - 2021, ngày 08/01/2021, Hội đồng Đội huyện Bình Chánh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp phát huy vai trò Ban Huấn luyện công tác Đội Huyện trong giai đoạn hiện nay”.

LỚP TẬP HUẤN TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘIHUYỆN BÌNH CHÁNH NĂM HỌC 2020 -2021
Vào ngày 25,26,27/12/2020, Hội đồng Đội huyện Bình Chánh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đội cho Đội ngũ Tổng phụ trách Đội năm học 2020-2021.