Hội - 2016   ->   Thông báo

Ngày đăng tin: 31-08-2016
13_TB Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi tay nghề thanh niên “Cây kéo vàng” năm 2016
  Gửi email In thông tin
TB doi ngay to chuc TB doi ngay to chuc
CÁC TIN KHÁC

23_TB Tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác vốn năm 2016
22_TB Những lưu ý đối với Thành viên tham gia Trại Du khảo và Lễ kết nạp Thành viên Ban Huấn luyện Kỹ năng huyện Bình Chánh năm 2016
21_TB V/v đăng ký nhu cầu sử dụng vốn của thanh niên trên địa bàn huyện Bình Chánh năm 2017
19_TB Về việc mời gọi lực lượng tham gia hưởng ứng Ngày hội quốc tế những người tình nguyện lần 4 – Năm 2016
18_TB Về kết quả đánh giá, xếp loại thi đua công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2016
17_TB v/v Thực hiện công tác khen thưởng tổng kết công tác Hội
và phong trào thanh niên huyện Bình Chánh năm 2016
10_TB Kiểm tra công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016
09_TB Tập huấn và thi tuyển chọn lực lượng chuẩn bị tham gia Trại “Phạm Ngọc Thạch” Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016
08_TB các nội dung chuẩn bị cho Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 23 – Năm 2016
07_TB về việc hỗ trợ các điều kiện phát triển kinh tế gia đình cho thanh niên trong diện hộ nghèo trên địa bàn Huyện năm 2016