VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   KH 2018

Ngày đăng tin: 17-04-2019
106-KH/ĐTN-BTC.KT về triển khai thực hiện quy định 1374-QĐTU ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
  Gửi email In thông tin
106-KH 106-KH
CÁC TIN KHÁC

117-KH/ĐTN-BTC.KT Kiểm tra chuyên đề "Quy trình bình chọn và giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng"
114_KH tổ chức chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2019
80-KHLT/ĐTN-LĐLĐ Kế hoạch tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên công nhân và người lao động Chủ đề "Nhớ mãi ơn người" - năm 2019
116-KH/ĐTN-BCNLĐ Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng lần thứ 18 năm 2019
113-KH/ĐTN-BMT Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia xây dựng Nông thôn mới
112-KH/ĐTN-BTC.KT Tổ chức tập huấn lao động của Thường trực Đoàn trong giai đoạn hiện nay
113_KH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Chánh tham gia xây dựng Nông thôn mới năm 2019
109-KH/ĐTN Kiểm tra công tác thu - chi Đoàn phí năm 2019
108-KH/ĐN-BTC.KT Giám sát việc thực hiện Phần mềm Quản lý đoàn viên năm 2019
105_ Kế hoạch Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị năm 2019