VĂN BẢN NHIỆM KỲ 2017-2022   ->   HD2018

Ngày đăng tin: 01-11-2018
15-HƯỚNG DẪN Về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực Hành chính sự nghiệp, công nhân lao động, lực lượng vũ trang năm 2018
  Gửi email In thông tin
HD TDTD HCSN - LLVT NAM 2018 HD TDTD HCSN - LLVT NAM 2018
HD TDTT HCSN - LLVT NAM 2018 HD TDTT HCSN - LLVT NAM 2018
CÁC TIN KHÁC

18-HD/ĐTN-BMT về việc tổ chức các Ngày Chủ nhật xanh và hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện năm 2019
16-HD/ĐTN-VP về việc bình chọn, công nhận và tổ chức truyên dương "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cấp Huyện, giai đoạn 2017-2019
15-HD/ĐTN-BTC.KT về tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 3 năm 2019
11_HD Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 5, 6/2018
14- Hướng dẫn về việc đánh giá, chấm điểm thi đua và xếp loại công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khu vực xã, thị trấn năm 2018
13_HƯỚNG DẪN tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9-10 năm 2018 Chủ đề: "Sáng tạo: từ tư duy đến hành động"
10-HD Thực hiện công trình thanh niên
09_HD tổ chức bình chọn và tuyên dương “Thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu lần 3 - năm 2018”
08_HD Tổ chức chi đoàn chủ điểm tháng 3-4
07_HĐ Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tháng 01, 02/2018, Chủ đề "Viết tiếp bản hùng ca Xuân Mậu Thân 1968"