Công tác Giáo dục của Đoàn

Ngày đăng tin: 22-01-2013
 Tăng cường công tác giáo dục toàn diện cho học sinh trong các trường phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh
 
Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố trẻ, năng động. Tại đây, sự phát triển vũ bão của kinh tế - xã hội – khoa học kỹ thuật đòi hỏi người lao động không chỉ giàu tri thức, giỏi tay nghề mà còn phải thực sự năng động, sáng tạo, có mục tiêu, lý tưởng sống tốt, sống có ích, có kỹ năng sống, kỹ năng làm việc… Vì vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm đều đưa vào yêu cầu, nhiệm vụ chính của năm học, tăng cường chỉ đạo và phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nhằm giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức; phát huy năng lực sáng tạo cho học sinh. Trong quá trình tổ chức thực hiện, hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh  và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (gõi tắt là Đoàn – Đội) luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành giáo dục và xem đây là cơ hội, môi trường rèn luyện tốt, là điều kiện để giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là giúp học sinh hình thành nên lớp học sinh có lý tưởng sống đẹp, có trình độ học vấn cao, biết quan tâm và sống vì mọi người.
Đổi mới công tác cán bộ, tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ trợ lý thanh niên, tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn các trường học, tạo bước đột phá trong hoạt động Đoàn – Đội tại nhà trường.

Đội ngũ Trợ lý thanh niên (TLTN), Tổng phụ trách Đội (TPT Đội) thường là những giáo viên trẻ, nhiệt tình của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, với sự quan tâm đẩy mạnh của Sở GD&ĐT xem hoạt đông Đoàn – Đội là nhiệm vụ chính trong công tác  giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường phổ thông nên trong nhiều năm qua, lực lượng TLTN, các trường công lập đã đảm bảo 100%, kể cả ở các trung tâm GDTX. Riêng các trường ngoài công lập, chức danh TLTN, có nơi không có nhưng vẫn phân công 01 thầy cô, thường là Phó Hiệu trưởng, phụ trách hoạt động này. Đội ngũ TPT Đội cũng đã đảm bảo 100% ở khối Tiểu học, Trung học cơ sở Công lập. Tuy nhiên, hàng năm, lực lượng này biến động, thay đổi rất nhiều. 
 
Lực lượng TLTN, TPT Đội các trường trong những năm qua đã được đầu tư tốt, các chế độ chính sách thỏa đáng, tạo được động lực làm việc, nên đã phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với việc triển khai Quyết định ban hành Quy định tạm thời về công tác TLTN, Sở GD&ĐT đã hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho lực lượng TLTN. Đây cũng là đối tượng được ưu tiên cử đi học các lớp chính trị, quản lý của trường, cũng như được ưu tiên trong danh sách cán bộ nguồn. Thực tế nhiều năm qua, rất nhiều TLTN, TPT Đội đã trở thành cán bộ quản lý.
 
Hàng năm, Sở GD&ĐT đều phối hợp với Thành Đoàn để tổ chức tập huấn, giao lưu cho lực lượng TLTN, TPT Đội. Bên cạnh đó, hàng quý Sở GD&ĐT đều tổ chức giao ban lồng ghép với việc tập huấn một số chuyên đề cần thiết nên nhìn chung đội ngũ phụ trách hoạt động Đoàn – Đội và phong trào học sinh trong nhà trường tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ. 
 
Bắt đầu từ năm học 2011 – 2012, Sở GD&ĐT đã đề xuất và phối hợp với Sở Nội vụ, Thành Đoàn để lập đoàn khảo sát, nghiên cứu đề nghị lãnh đạo thành phố điều chỉnh những hướng dẫn về chế độ chính sách cho lực lượng TLTN và TPT Đội phù hợp với những quy định mới và tình hình hiện nay, đặc biệt cần bổ sung chế độ cho các TLTN Phòng GD&ĐT quận – huyện.

Tập trung đẩy mạnh giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho học sinh kết hợp với việc “Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh”.

Giáo dục toàn diện cho học sinh phải hướng đến mục tiêu giáo dục, hoàn thiện nhân cách, trang bị kỹ năng sống cho học sinh hòa nhập vào cuộc sống, trở thành người công dân có ích. Với sự xâm nhập, ảnh hưởng mạnh mẽ của các luồng văn hóa ngoại lai, cần tập trung vào việc giáo dục lòng yêu nước, truyền thống hào hùng, lòng tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, nhất là lối sống đẹp, sống có ích cho học sinh. Trong những năm qua, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã định hướng nội dung cho công tác giáo dục. Hoạt động giáo dục cho học sinh trong thời gian tới cần gắn chặt với chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nội dung học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.
 
Phối hợp với hoạt động Đoàn – Đội, việc thực hiện cuộc vận động “Làm theo lời Bác” đã được các đơn vị giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện rất tốt, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú ngày càng cụ thể hóa và đi vào chiều sâu. Nhận thức của học sinh thành phố về cuộc vận động ngày càng sâu sắc và có nhiều hành động cụ thể, thiết thực phù hợp với từng lứa tuổi, bậc học. Những “Nhật ký làm theo lời Bác”, thi kể chuyện, thi viết bài cảm nhận,… đều được các đơn vị triển khai và thực hiện tốt. Hầu hết các cơ sở Đoàn trường học đã từng bước chuyển hóa nội dung “Học tập và làm theo lời Bác” đi vào từng đối tượng thanh niên, đầu tư nhiều giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Từng đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi đã xác định nội dung học tập và rèn luyện bằng việc làm cụ thể gắn với việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, rèn luyện đội viên. Qua cuộc vận động, nhận thức của đại đa số đoàn viên, học sinh thành phố về việc học tập và làm theo lời dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được chuyển biến rõ rệt, chuyển từ học tập sang làm theo lời Bác một cách tự nhiên, từ đó hoàn thiện bản thân… tạo ra một phong trào rèn luyện đạo đức khá sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.
 
Năm học 2011 – 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Thành Đoàn phát động phong trào “Học sinh 3 tích cực” nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của học sinh phổ thông thành phố. Phong trào đã giúp phát hiện và nhân rộng nhiều điển hình học sinh tiêu biểu trong các lĩnh vực. Đây thật sự là những tấm gương sáng, điển hình trong việc phấn đấu khắc phục khó khăn học tập tốt và tham gia tích cực các hoạt động phong trào, công tác xã hội, là niềm tin yêu của gia đình, thầy cô, bè bạn. Nhân hội trại truyền thống 9/1 năm 2012, đã giới thiệu, tuyên dương và giao lưu với 134 gương “Học sinh 3 tích cực cấp thành” tiêu biểu, điển hình ở tất cả các lĩnh vực học tập, TDTT, công tác xã hội, văn hoá, văn nghệ,…

Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ - thể dục thể thao, tạo nhiều sân chơi lành mạnh nhằm giáo dục truyền thống, rèn luyện kỹ năng sống, giúp học sinh phát huy năng khiếu, phát triển toàn diện.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống dân tộc, lý tưởng cách mạng, lối sống đẹp trong học sinh, sinh viên thành phố được Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm chỉ đạo và được cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền đơn vị quan tâm đẩy mạnh thực hiện nhằm góp phần rèn luyện học sinh “vừa hồng vừa chuyên” và giáo dục học sinh trở thành những “con ngoan trò giỏi”, những công dân tốt cho xã hội, kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha ông đi trước. Công tác này đang được thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức phong phú, loại hình đa dạng như sinh hoạt dưới cờ, tổ chức hội thi, hội trại truyền thống, sinh hoạt chủ điểm gắn với các ngày truyền thống như ngày Nhà giáo VN 20/11, ngày thành lập QĐNDVN 22/12, ngày sinh viên, học sinh 9/1, ngày thành lập Đoàn TNCS HCM 26/3…, các hoạt động đã trở thành truyền thống hàng năm của các đơn vị: Hội trại truyền thống 9/1, lễ hội giỗ tổ Hùng Vương, Lễ tri ân và trường thành của học sinh khối 12, lễ tuyên dương “học sinh 3 tích cực”, Ngày hội học sinh phổ thông toàn thành, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” do Thành Đoàn phát động....vv.
 
Các trường đều tăng cường và đẩy mạnh giáo dục trong đoàn viên – học sinh thông qua các môn học lịch sử, giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt dưới cờ, chương  trình “Hành trình đến với bảo tàng”, các chuyến tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, di tích cách mạng… Khi thực hiện các chuyên đề “Về nguồn” đã tạo ấn tượng mạnh mẽ đến suy nghĩ, tình cảm của học sinh, giáo dục các em tình yêu quê hương đất nước, lý tưởng cách mạng, nhân cách của người đoàn viên, thanh niên trong cuộc sống hôm nay. Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức cho đoàn viên, học sinh cắm trại dã ngoại tại các khu di tích lịch sử kết hợp với lễ kết nạp Đoàn đã tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trong Đoàn viên, học sinh. 
 
Sau nhiều năm thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, hầu hết các đơn vị đều quan tâm và thực hiện tốt nội dung hoạt động của buổi chào cờ và sinh hoạt đầu tuần. Xem hoạt động chào cờ và sinh hoạt đầu tuần trong học sinh, sinh viên, học viên tại các trường là một hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp có tính chất quan trọng nhằm giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức. Nội dung sinh hoạt dưới cờ là một trọng tâm phục vụ công tác giáo dục đạo đức, chính trị, lối sống cho học sinh. 
 
Sở GD&ĐT cũng phối hợp với công ty FTMS tổ chức cuộc thi “Chắp cánh ước mơ” giúp học sinh định hướng nghề nghiệp trong tương lai cũng như xây dựng kế hoạch chinh phục ước mơ nghề nghiệp của bản thân. Chương trình “Viết tiếp ước mơ của Thúy” do Sở GD&ĐT phối hợp với Báo Tuổi trẻ để giới thiệu tấm gương sống đẹp, sống có ích và nghị lực sống phi thường của công dân trẻ thành phố Lê Thanh Thúy đến với học sinh thông qua những buổi giao lưu vào giờ chào cờ hàng tuần.
 
Hội trại truyền thống 9/1 năm 2012 với chủ đề “Làm theo lời Bác” đã được tổ chức đồng loạt tại 8 cụm phổ thông, thu hút sự tham dự của gần 9000 học sinh tiêu biểu đến từ hơn 180 trường THPT, trung tâm GDTX toàn thành phố. Với việc mở rộng hoạt động về 8 cụm, hội trại đã tập hợp nhiều học sinh hơn, các sân chơi được tổ chức sâu hơn, thu hút nhiều học sinh tham gia, tinh thần hội trại cũng được truyền đến đông đảo học sinh thành phố hơn. Một số hoạt động hấp dẫn như: thi đội hình cổ động, dân vũ giới thiệu các mô hình sáng tạo KHKT do các em học sinh vận dụng từ những kiến thức đã học thực hiện; các hoạt động trò chơi dân gian hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trò chơi lớn, trò chơi tập thể, sinh hoạt truyền thống, lửa trại… 
 
Hàng năm, Sở GD&ĐT phối hợp cùng Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức Ngày hội học sinh THPT với nhiều nội dung như: mittinh hưởng ứng “Năm An toàn giao thông”, học sinh ký kết không vi phạm luật giao thông, trò chơi tập thể (Team Building), thi vẽ tranh, thư và sáng tác khẩu hiệu cổ động, thi nhảy dân vũ và đội hình cổ động,…. Ngày hội đã diễn ra trong không khí tưng bừng, thu hút hơn 15.000 học sinh các trường THPT và THCS toàn thành phố tham gia, các hoạt động diễn ra sôi nổi, hào hứng tạo sự thân thiện, giao lưu tích cực giữa các em học sinh của các trường.  Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, hiện nay, tất cả các trường học trên địa bàn thành phố đều triển khai thực hiện tốt việc đưa trò chơi dân gian vào trong nhà trường như: kéo co, đá cầu, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu, ném banh, ô ăn quan, ném lon, ném vòng, đi cà khêu, bịt mắt đập lu, cướp cờ, nhảy sạp, mèo đuổi chuột, đánh chuyền, banh đũa… Các trò chơi trên được lồng ghép vào tiết sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, ngoại khóa, các tiết thể dục và giờ ra chơi. Bên cạnh đó, các trường còn thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong tháng. Các hoạt động trên đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh và sự quan tâm, ủng hộ của cha mẹ học sinh.
 
Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa cũng được các trường quan tâm thực hiện khá thường xuyên. Nhiều trường tận dụng tốt những giờ sinh hoạt tập thể, sinh hoạt dưới cờ để tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, truyền thống, đạo đức cho học sinh tốt như: THPT Trần Khai Nguyên, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Hùng Vương… với sự tham gia của các tổ bộ môn dưới vai trò chủ đạo của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường. Ngoài ra, nhiều đơn vị còn thường xuyên tổ chức cho học sinh đi ngoại khóa tại các trung tâm dã ngoại, các địa điểm lịch sử trong và ngoài thành phố, thậm chí có trường còn tổ chức thành công cho học sinh đi học tập, tham quan nước ngoài như Singapore, Hàn Quốc (THPT Thái Bình).
 
Có sự tham gia phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là Thành Đoàn và hệ thống Quận huyện Đoàn. Tổ chức Đoàn Thanh niên và phong trào học sinh của thành phố luôn sôi động, liên tục có nhiều mô hình, hoạt động hay, hiệu quả nên đã đáp ứng phần nào việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Hiện nay, tại TP.Hồ Chí Minh, nhiều CLB, đội, nhóm đã có truyền thống, có uy tín trong phụ huynh và xã hội. Câu lạc bộ Sao Bắc Đẩu tiếp tục có sự phát triển mạnh và hiệu quả, hoạt động bổ ích, hấp dẫn, có uy tín. Đây là hoạt động đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh và học sinh muốn có một địa chỉ vui chơi, giải trí nhằm phát huy được năng khiếu, sở thích của học sinh một cách an toàn, hiệu quả nên càng ngày càng nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình tự phụ huynh.
 
Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè với nhiều nội dung thiết thực, hấp dẫn như:
 
- Phối hợp với Công viên Văn hóa Đầm Sen thực hiện quyên góp sách giáo khoa cũ tặng học sinh nghèo thành phố và các tỉnh lân cận với tên gọi “Sách trao tay, tặng ngay vé cổng”. Sau 5 năm thực hiện đã quyên góp được hơn 100.000 bộ sách giáo khoa cũ để trao tặng SGK cho các em học sinh nghèo, học giỏi tại 5 huyện ngoại thành của thành phố và các tỉnh kết nghĩa của Sở GD&ĐT.
 
- Tổ chức trại hè dành cho cán bộ Đoàn khối THPT, Trung tâm GDTX xuất sắc. Tại trại hè các em cán bộ Đoàn các đơn vị có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học và tham gia thực hành một số kỹ năng dã ngoại, trò chơi lớn mà các em đã được học trong thời gian qua.
 
- Phối hợp với Công viên nước Đầm Sen tổ chức Liên hoan nhóm ca khúc “Chú ve con” và cuộc thi đội hình cổ động. Có thể nói, đây là một sân chơi độc đáo, đặc biệt mà thành phố đã nỗ lực duy trì và không ngừng phát triển trong 17 năm qua. Số lượng đội tham gia hàng năm ngày càng tăng thể hiện sức hấp dẫn của hoạt động. Qua sân chơi văn nghệ này, đã bổ sung cho hoạt động văn nghệ của thành phố và cả nước nhiều ca sỹ trẻ nổi tiếng. Hoạt động này là nơi giao lưu, tạo không khí sôi động cũng như thu hút rất đông học sinh tham gia sinh hoạt trong dịp hè.

Tóm lại, công tác giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường phổ thông là hoạt động quan trọng trong công tác giáo dục toàn diện cho học sinh đã được lãnh đạo ngành GD&ĐT quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong nhiều năm gần đây và luôn được lãnh đạo các trường chú ý đầu tư tốt hơn. Chính hoạt động trên đã đào tạo ra một lớp thanh niên học sinh thành phố trẻ trung – năng động – có trình độ – biết sống vì mọi người… Với những mặt tích cực đó, trong thời gian tới với sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo thành phố cùng với sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Thành Đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác, vai trò của Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong trong nhà trường ở thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ ngày càng được tăng cường, đáp ứng được yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh thành phố, góp phần đào tạo thế hệ thanh niên giàu nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, là những nhân tố tích cực./.
 
Phòng Công tác học sinh sinh viên 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

Khởi động Diễn đàn thanh niên ASEAN 2015
Ý nghĩa ngày Học sinh - sinh viên Việt Nam
Cuộc thi BIỂN ĐẢO QUÊ HƯƠNG