Tin hoạt động   ->   Hoạt động cơ sở

Ngày đăng tin: 23-10-2019
 Bình Chánh: Xây dựng Đoàn cơ sở 3 chủ động giai đoạn 2019-2022
 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN

          - Bước 1: Trên cơ sở các nội dung của hướng dẫn, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, các Đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch và triển khai nội dung thực hiện.

          - Bước 2:  Hàng năm, căn cứ các tiêu chí, nội dung thực hiện của Hướng dẫn, Đoàn cơ sở sẽ thực hiện công văn đăng ký thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động” và gửi về Ban Tổ chức – Kiểm tra Huyện đoàn để tổng hợp.

          - Bước 3: Trên cơ sở đăng ký của các đơn vị, Ban Tổ chức – Kiểm tra sẽ tổng hợp trình Ban Thường vụ Huyện đoàn và phối hợp với các ban, văn phòng Huyện đoàn trong việc theo dõi, giám sát tình hình, đánh giá kết quả thực hiện của địa phương, đơn vị để cuối năm đề xuất công nhận Đoàn cơ sở “3 chủ động”. Cấp Huyện sẽ tổ chức tuyên dương Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2019 – 2022.

          * Lưu ý: Kết quả triển khai thực hiện xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đó.

 
 
 
  Gửi email In thông tin
CÁC TIN KHÁC

THPT Năng Khiếu TDTT Huyện Bình Chánh: Tổ chức lễ kết nạp Đảng viên
Qui Đức: Chương trình lễ Kết nạp Đoàn viên, lớp đoàn viên 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2019) và trao giấy Công nhận Trưởng thành Đoàn.
Cụm thi đua 1: Tuyên dương Thanh niên làm kinh tế giỏi năm 2019
Phiên tòa giả định về bạo lực gia đình
ĐOÀN THANH NIÊN RA QUÂN “DẸP NẠN ĐINH TẶC”
Chi đoàn Trung tâm GDNN- GDTX huyện Bình Chánh tổ chức kết nạp đoàn viên “Lớp đoàn viên kỷ niệm 90 năm
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020)”
Bình Chánh: Tuyên dương Thanh niên Sống đẹp – Sống có ích và Thủ lĩnh Thanh niên tiêu biểu năm 2019
Bình Lợi: Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2019
Trao quyết định nhân sự Bí thư Đoàn thị trấn Tân Túc
Trao quyết định nhân sự Bí thư Đoàn thị trấn Tân Túc